De doelen van Rotvast voor 2022/2023 zijn als volgt in het beleidsplan opgesteld:

 • Afronden van lopende seizoen (juni 2022).
 • Werven studenten voor het nieuwe seizoen voor 3 locaties (september 2022).
 • Verbreden van sponsorbasis.
 • Naamsbekendheid vergroten
 • Trainen van stafleden
 • Visie & Beleidskeuzes tav locaties in Nederland en Oeganda en stafrollen (betaald danwel onbetaald)
 • Uitbouwen en verdiepen werkzaamheden en verantwoordelijkheden stichtingsbestuur.
 • Uitwerken huishoudelijk reglement.
 • Financiële verslaglegging, fondswerving, budgettering

 

Tijdens het seizoen 2021/2022 is op de volgende manier aan deze doelen gewerkt:

 • Trainen van (potentiële) stafleden zodat er 3 locaties bemand kunnen worden
 • Naamsbekendheid is vergroot dmv events en social media
 • In Oeganda worden nu 2 stafleden betaald voor $100 per maand. Dit stelt hun in staat om Firm Foundation in Oeganda te verstevigen en uit te breiden.
 • In Oeganda is een bestuur opgericht.
 • Voor de financiële verslaglegging, zie het verslag hieronder.
Baten en LastenStichting Rotsvastbegrotingwerkelijkbegrotingwerkelijk
  jaarjaarjaarjaar
  2022202120212020
      
Baten    
aBijdragen sponsoren52.50044.41145.00034.470
bBijdragen cursisten12.5008.5559.0008.425
cBijdrage evenementen0000
 Totaal baten65.00052.96654.00042.894
      
Lasten     
dOnkosten leiding bijbelschool35.00032.58032.00025.920
eOnkosten Bijbelschool weekenden15.0008.5348.5003.556
fOnkosten evenementen000120
gLasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)2.5004.2004.0002.00
hSalarissen (overige medewerkers)1.5001.4621.0003.545
iLasten beheer en administratie, bankkosten en rente10.0009.0198.5003.598
jLasten overige eigendommen en inventarissen0000
 Totaal lasten64.00055.79554.00038.739
      
 Resultaat (baten – lasten)1.000-2.82904.156