De doelen van Rotsvast voor 2022/2023 zijn als volgt in het beleidsplan opgesteld:

 • Afronden van lopende seizoen.
 • Werven studenten voor het nieuwe seizoen voor 3 locaties (september 2024).
 • Verbreden van sponsorbasis.
 • Naamsbekendheid vergroten
 • Trainen van stafleden
 • Visie & Beleidskeuzes tav locaties in Nederland en Oeganda en stafrollen (betaald danwel onbetaald)
 • Uitbouwen en verdiepen werkzaamheden en verantwoordelijkheden stichtingsbestuur.
 • Uitwerken huishoudelijk reglement.
 • Financiële verslaglegging, fondswerving, budgettering

 

Tijdens het seizoen 2022/2023 is op de volgende manier aan deze doelen gewerkt:

 • Trainen van (potentiële) stafleden zodat er 3 locaties bemand kunnen worden dmv ‘Academy’
 • Naamsbekendheid is vergroot dmv events en social media
 • In Oeganda worden nu 2 stafleden betaald voor $100 per maand. Dit stelt hun in staat om Firm Foundation in Oeganda te verstevigen en uit te breiden.
 • Professionalisering van de organisatie door het betalen van vrijwilligersvergoeding aan locatieleiders.
 • In Oeganda is een bestuur opgericht.
 • Voor de financiële verslaglegging, zie het verslag hieronder.
Baten en LastenStichting Rotsvastbegrotingwerkelijkbegrotingwerkelijkwerkelijk
  jaarjaarjaarjaarjaar
  20232022202220212020
       
Baten     
aBijdragen sponsoren24.00058.45952.50044.41134.470
bBijdragen cursisten38.40033.53212.5008.5558.425
cBijdrage evenementen00000
 Totaal baten62.40091.99165.00052.96642.894
       
Lasten      
dOnkosten leiding bijbelschool34.50039.78535.00032.58025.920
eOnkosten Bijbelschool weekenden18.60018.69015.0008.5343.556
fOnkosten evenementen/ projecten09.58300120
gLasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)002.5004.2002.00
hSalarissen (overige medewerkers)001.5001.4623.545
iLasten beheer en administratie, bankkosten en rente8.4007.51410.0009.0193.598
jLasten overige eigendommen en inventarissen00000
 Totaal lasten61.50075.57264.00055.79538.739
       
 Resultaat (baten – lasten)90016.4191.000-2.8294.156