Dag 13: God in ons

Handelingen 2:37-40

‘Hoe word ik gedoopt met de Heilige Geest?’ Dat is een vraag die ik heel vaak hoor.

Aan de ene kant is het een vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden is, omdat God niet te manipuleren is en zijn cadeaus geeft op Zijn manier en op Zijn tijd.

Ik werd gedoopt in de Heilige Geest toen ik net mijn hart aan Jezus had gegeven en zoveel berouw van mijn zonden had dat mijn borstkas gewoon pijn deed van het verdriet.

De dag na mijn bekering zat ik op de fiets en begon ik spontaan in tongen te spreken.

Ruth belde me midden in de nacht op dat ze gedoopt was in de Heilige Geest en in tongen was gaan spreken, nadat er die avond voor haar gebeden was. Ze was al jaren christen.

Ailey heeft op haar 8e een keuze voor Jezus gemaakt en werd op haar 13e gedoopt in de Heilige Geest. Dit was op 2e kerstdag (stel je voor, niet eens met Pinksteren) en ook zij sprak in tongen.

Fynn heeft het niet altijd gemakkelijk om een relatie met Jezus te onderhouden, maar werd ook met kerst gedoopt in de Heilige Geest en begon in tongen te spreken.

Laatst vroeg ik aan Wendel (7 jaar) of ze het al meegemaakt had dat de Here Jezus helemaal in haar was komen wonen. Ze zei: ‘ja’ en toen ik haar vroeg of ze ook een nieuwe taal had gekregen kwam er een prachtige nieuwe taal uit.

Wij zijn allemaal anders, we hebben andere karakters, de één is super intravert, de ander hyper extravert, het tijdstip was allemaal anders, maar we hebben één overeenkomst: we zijn allemaal zoons en dochters van God, onze Pappa.

En de Bijbel zegt dat onze hemelse Pappa het goed met ons voorheeft en dat als wij vragen om een brood, dat Hij geen steen geeft.

Hoe word je dus gedoopt met de Heilige Geest?

1) Bekeer je. Keer je 180 graden om. Zeg ‘nee’ tegen de oude wereld en zeg ‘ja’ tegen de wereld van Jezus Christus.

2) Laat je dopen onder het aanroepen van de Naam van Jezus. Ik ben een overtuigde volwassendoper, maar deze blog is niet bedoelt als discussie over de vorm. Het gaat over de geestelijke overgave en de vergeving die daarbij hoort, zoals Rom.6 zegt.

3) En u ZULT de gave van de Heilige Geest ontvangen   

 

De belofte is voor jou, zegt Petrus. Hij is voor jou, voor je kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer er roepen zal.

Als Hij je geroepen heeft en jij hebt Zijn roep positief beantwoord dan mag je erom vragen! Geeft Hij het niet gelijk? Blijf er dan om vragen!

Beluister het volgende lied.

Wanneer je Jezus nog niet hebt aangenomen als je persoonlijke Redder en Verlosser en je leven nog niet aan Hem hebt gegeven zou ik je willen vragen om dat te doen.

Je zou dat kunnen doen door een gebed als deze te bidden:

‘Vader in de hemel, ik erken, dat ik een zondaar ben, die uw wet steeds weer heb overtreden. Ik heb vergeving nodig, en erken, dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en na drie dagen uit de dood is verrezen. Here Jezus, ik open nu mijn hart en ik vraag u om binnen te komen en mijn Heer te wezen in alle dingen. Wil mij vergeven al mijn zonden en mij leiden, al de dagen van mijn leven? Dank u Jezus. Dank u Vader, dat ik nu mag weten een kind van u te zijn, en dat ik het eeuwig leven van u heb ontvangen, in Jezus naam, Amen.’

Als je dit hebt gedaan wil ik je vragen om op zoek te gaan naar een kerk of een christen die je wil helpen om verder te komen in je geloof.

Hij/zij zal je ook helpen met de keuze voor de doop.

Nu kun je de tijd nemen om te gaan vragen voor de doop met de Heilige Geest, dat kun je alleen doen, maar je kunt ook je christelijke vrienden vragen om je de handen op te leggen en voor je te bidden!   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email