Dag 18: De grootste kracht ter wereld

2 Kronieken 7:13-15

Tijdens mijn periode als predikant werkte ik samen met een man van mijn leeftijd. Hij was heel erg gedreven en ambitieus op het gebied van uitbreiding van de kerk en het bereiken van de wereld met het evangelie.

Hij had echter niet de gaven van een evangelist, dus in eerste instantie had ik daar wel een beetje een mening over… Mooie drive en ambitie, maar mij al het werk maar een beetje laten doen…

Ik had die mening totdat ik begon te zien hoeveel focus hij legde op het belang van gebed in de gemeente en het vertrouwen dat hij had in het feit dat gebed het enige werkelijke fundament is voor al het verdere werk in het Koninkrijk. We hebben een hele gezegende en vruchtbare periode gekend in die tijd als gemeente en ik ben er 100% van overtuigd dat dit te maken had met de vele uren die we het samen uitriepen naar de Heer.

Gebed is de grootste kracht van de wereld, omdat je met gebed de kracht van de hemel ontsluit. Door gebed kom je in contact met God en geef je Hem de gelegenheid om je te vullen met nieuwe hoop, nieuwe moed. Je geeft Hem ook de mogelijkheid om je op dingen te wijzen en heling te brengen voor wonden die je opgelopen hebt door de keuzes die jij of anderen gemaakt hebben.

Maar gebed gaat zoveel verder dan dat!

Gebed is het krachtigste evangelisatiemiddel dat er is, want er is niemand in staat geloof te geven behalve de Gever van het geloof. Gebed kan ervoor zorgen dat mensen veranderen, het kan ervoor zorgen dat hele steden transformeren en zelfs hele landen kunnen uiteindelijk op hun knieën gaan voor Jezus wanneer mensen volhardend blijven bidden.

De eerste Christenen waren Geest vervuld, er werd Gelezen uit het woord, ze hadden alles Gemeenschappelijk, er werd samen Gegeten maar de grootste kracht zat hem in die laatste G, namelijk in het feit dat ze veel tijd in Gebed doorbrachten.

We spreken vaak over de grote opwekking van Azusa street in Amerika en wat dit heeft gedaan voor de revitalisatie van de wereldwijde kerk. Maar vergis je niet; die hele beweging is terug te leiden naar 2 mannen wiens harten braken voor de geestelijke en sociaal-maatschappelijke situatie in Ulster in Ierland. Die twee mannen huurden een schooltje op vrijdagavond en storten hun harten voor meer dan een jaar uit voor de Heer en er gebeurde niets in de zichtbare wereld.

God luisterde echter naar het volhardende gebed van deze twee mannen en het jaar daarop kwam één man tot geloof, die mee ging bidden. Daarna druppelde de één na de ander binnen, totdat vele duizenden hun hart aan Jezus gaven, de cultuur van Ulster veranderde en het vuur vloog over naar Engeland en van Engeland naar Amerika.

Denk nooit dat je te klein, te zwak, te gebroken of te beperkt bent om iets te kunnen doen om te kunnen dienen in het Koninkrijk. Je hebt je handen gekregen om te vouwen, je knieën om op te steunen en je lippen om God aan te roepen voor de wereld om je heen.

Roep Hem aan en Hij zal antwoorden!!!

Luister en zing mee met het lied. (Klik hier voor Nederlands.) Zing in het verlangen dat Hij woning in jou maakt en laat je daarna leiden in je gebeden. Spreek het verlangen uit dat Hij woning maakt in jouw huis, huwelijk, gezin, familie, gemeente, op jouw werk, in jouw klas.

Bid voor een verandering in jouw wijk, jouw stad, jouw provincie en in jouw land. Bid voor een radicale/Koninklijke cultuursverandering, een revolutie van Gods liefde!

Bid voor opwekking!

Prik een moment in de week die je vastzet om tijd in je binnenkamer te nemen met God. Je kunt ook met je vrienden afspreken om op vaste basis samen te komen en samen voorbede te doen.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email