Dag 24: Door welke kracht en in wiens naam?

Handelingen 4:1-12

Op de één of andere manier wilde het er maar niet in bij veel van de Farizeeërs, de Sadduceeërs en de Schriftgeleerden.

Eerst kwam de vraag al geregeld bij Jezus zelf: ‘vanuit wiens autoriteit doe je wat je doet?’ Veel van de religieuze leiders waren ervan overtuigd dat Jezus de macht om wonderen te doen vanuit het rijk van Beëlzebul/satan kreeg. Iedere keer ontkende Jezus dit en vertelde dat Hij Zijn autoriteit vanuit het rijk van Zijn Vader kreeg. Hij liet daarnaast ook het verschil zien tussen wonderen die vanuit het Koninkrijk van God kwamen en die vanuit het rijk van het kwaad kwamen.

Hoe herken je de bron van een wonder? Door de vrucht! De vrucht van een wonder dat vanuit het rijk van de boze komt, is altijd gebondenheid en slavernij. De vrucht van een wonder vanuit het Koninkrijk is altijd vrijheid en bestemming. Maar wanneer het Koninkrijk van God zichtbaar gaat worden, zal het andere rijk gaan reageren met manipulatie, list en zelfs geweld.

Dat zien we gebeuren in dit verhaal. Petrus en Johannes worden gevangengenomen en verhoord en bij dit verhoor krijgen ze opnieuw dezelfde vraag: ‘door welke kracht of in wiens Naam hebt u die daad verricht?’ En in plaats van het feit dat Petrus zich terugtrekt, zoals veel van ons zouden doen, vulde de Geest hem en sprak hij moedig over de Bron voor de wonderen die door zijn opgelegde handen gebeurden.

Mijn Bron is Jezus en anders niet. Jezus, de Man die God is uit Nazareth, de Man die gekruisigd werd, de Man die opgestaan is uit de dood en de verlamde man opgericht heeft. Deze Man is de steen is die door jullie opzijgezet werd, maar Hij is de hoeksteen geworden voor het fundament van een wereldwijde revolutie.

Een revolutie die nog steeds doorgaat, waarover Napoleon het volgende zei: ‘Alexander, Ceasar, Karel de Grote en ikzelf hebben rijken gebouwd; maar op welk fundament bouwden we onze rijken? Op brute kracht. Jezus Christus bouwde Zijn rijk op het fundament van liefde; en op dit moment zouden nog steeds miljoenen mensen hun leven geven voor Hem…’

Uit welke kracht deden de discipelen wat ze deden? De Liefde van God die in hun werd uitgestort door de Heilige Geest en in wiens Naam? Geen andere dan Jezus. Diezelfde Jezus is nog steeds dezelfde Bron. In die Jezus is nog steeds overwinning te vinden voor welke situatie dan ook in jouw leven.

In die Jezus is nog steeds genezing te vinden voor welke ziekte dan ook, is het niet hier dan wel in de hemel.

In die Jezus is vertroosting, heling en nieuwe bestemming te vinden.

En in Zijn Naam mag ook jij rechtop gaan staan en iedere weerstand moedig tegemoet treden!

Luister naar de bevlogen preek van S.M. Lockridge en wordt bemoedigd door de kracht die er is in de Naam van Jezus.

Doe eens onderzoek naar de ‘bronnen’ in jouw leven. Wat zijn de drives waarmee je dingen doet, vanuit welke kracht ben jij geneigd te denken, spreken en handelen?

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email