Dag 29: De held achter de schermen

Handelingen 4:36-37

Ik ben van nature gemaakt om te shinen, daar is niet zo heel veel aan te doen. Onderzoeken wijzen altijd uit dat ik een klassieke ‘A’ type leider ben. Binnen de DISC ben ik een ID maar ik schakel heel snel naar DI. Mijn type mens is graag zichtbaar, beklimt de podia van deze wereld en is altijd zichtbaar, hoorbaar of merkbaar aanwezig.

De grote leiders en helden van deze wereld voldoen vaak aan dit profiel. De grote vraag is echter of dit ook het profiel is van hemelse helden?

Wanneer ik kijk in de Bijbel, dan zijn het vaak de dominante leiders die zichtbaar op de voorgrond staan: we kijken naar Koning David in het Oude Testament of we kijken naar Paulus in het Nieuwe Testament. Allebei krachtige en dominante mannen die de toenmalige wereld op een buitengewone manier beïnvloed hebben. 

Maar vergis je niet! David was nooit koning geworden als hij niet Jonathan had gehad die zijn wapenrusting aan hem gegeven had, hem niet gewaarschuwd had voor het feit dat zijn vader hem wilde doden en hem niet bemoedigd had om door te gaan. Jonathan was, ondanks het feit dat hij zelf een krachtige leider was, ook een held die er voor kon kiezen om achter de schermen te functioneren.

Jozef was ook zo’n iemand voor Paulus en voor de vroege gemeente. Er staat dat hij zijn akker verkocht, de bron van zijn inkomsten. Het geld gaf hij aan de discipelen voor hun werk. Wat een bijzondere daad eigenlijk toch?

Stel je voor dat er een zendeling in de kerk kwam en God zou van je vragen om je auto te verkopen en het geld aan hem mee te geven. Dat zou dan toch wel heel duidelijk moeten zijn voordat we dat doen. Nou, Jozef ging verder. Hij verkocht alles en gaf het aan Gods zaak. Daarom kreeg Jozef een bijnaam en die bijnaam was Barnabas. Barnabas is een naam die betekent: Zoon van de Vertroosting of Zoon van de Bemoediging.

Als we kijken naar het woord vertroosting of bemoediging, dan zien we daar het woordje paraklesis staan. Hier komt de aanduiding voor de Heilige Geest ook vandaan: Parakletos.

Parakletos betekend zoveel als: iemand die naast je loopt, iemand die bij je is, iemand die jouw last draagt, iemand die je bemoedigt. Een helper. Dat was Barnabas, de held achter de schermen.

Paulus was natuurlijk de man, de spreker, de zichtbare. Als hij binnenkwam dan ging iedereen rechtop zitten en als hij het woord nam, dan spitste iedereen de oren. Maar het was Barnabas die Paulus in huis nam en voor hem opkwam toen de discipelen niet wilden geloven dat hij echt bekeerd was. Paulus nam de leiding over de kerk in Antiochië en maakte er een bloeiende gemeente van. Maar het was Barnabas die voor die tijd uitgezonden werd om de verdrukte Christenen daar te bemoedigen.

Toen hij daar aankwam werd hij blij vanwege het geloof dat hij zag en hij moedigde iedereen aan om overeind te blijven in hun geloof. En dan staat er van hem dat hij een: “Voortreffelijk en diepgelovig man was, vervuld door de Heilige Geest.” En door zijn bemoedigingen kwamen veel mensen tot geloof.

Er is niets zo missionair, er is niets zo goddelijks dan naast iemand te staan en hem te bemoedigen in tijden dat het heel moeilijk is.

De kerk en deze wereld heeft helden nodig, helden op het podium en helden achter de schermen. En beide zijn ze van even grote waarde voor het Koninkrijk!

Luister naar beide mooie liederen, in het Engels en Nederlands.

Denk na over de dienstbaarheid die Jezus liet zien aan Zijn discipelen en vraag of de Heilige Geest jouw drang om zichtbaar te zijn en je te laten gelden weg wil nemen en je de kracht wil geven om daadwerkelijk de ander belangrijker te vinden dan jezelf.

 

Denk eens na over iemand (jong of oud) die jij zou kunnen helpen en zou kunnen bemoedigen om te ontwikkelen in leven en/of bediening.

One Response

  1. Dag blog lezers, Wat een geweldige ❓bij elke blog van de dag. Ik schrijf ze in een boekje. Een geweldige open deur voor Ons om met een ander in gesprek gegaan. 😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email