Dag 33: Aan de vrucht herkent men de boom

Handelingen 5: 26-42

Een van de grootste hobby’s van sommige christenen is het veroordelen van de leer van bepaalde predikanten, zeker in de tijd van social media. Woorden van predikanten worden beluisterd en wanneer ze iets zeggen dat niet helemaal overeenkomt met de zogeheten ‘waarheid’, wordt dit uit de context gehaald en uitvergroot op forums gezet. Hierna tuimelt de één over de ander om zijn of haar mening over de tekst en helaas ook vaak over de prediker te geven. 

Buiten het feit dat ik deze bezigheid één van de grootste antigetuigenissen in onze generatie vind, wil ik ook echt zeggen dat dit niet de manier is om met een valse leer om te gaan.

Toen ik nog predikant was vroegen mensen me wel eens of ik de preekstoel niet moest gebruiken om tegen bepaalde predikers, die valse leren voortbrachten, op te staan. ‘Dominee, je moet de gemeente toch waarschuwen tegen valse doctrines en tegen de invloed daarvan?’

Hoewel ik één keer gepredikt heb tegen de prosperity leer (het ‘welvaarts-evangelie’), heb ik nooit tegen bepaalde predikers gewaarschuwd vanaf de kansel. Mijn antwoord was altijd: ‘Ik wil mensen niet waarschuwen tegen een valse leer, dan kan ik wel bezig blijven. Ik wil mensen leren om hun Bijbel te lezen, zodat ze gevuld zullen worden van de juiste leer. Dan krijgen ze namelijk zelf onderscheiding en hoef ik ze niet meer te waarschuwen!’

Daarbij zei ik altijd dat uiteindelijk wel zal blijken of het van God geweest is of niet, een slechte boom kan geen goede vrucht dragen. Een leer die geen licht voortbrengt zal uiteindelijk uitdoven.

Dit waren ook de wijze woorden van Gamaliël en hiermee bewees hij de meest wijze rabbijn in zijn tijd te zijn. Teudas stond op, kreeg een aanhang van vierhonderd man, maar met zijn dood stierf zijn beweging. Judas de Galileeër stond op, kreeg veel afvalligen op zijn hand, maar toen hij stierf werd zijn beweging uit elkaar geslagen.

“Laat je niet in met deze mensen, want als deze leer uit God is dan zul je tegen Hem strijden maar als het uit mensen is dan zal het vanzelf vernietigd worden.”

Hij had gelijk, de leer was niet uit mensen, maar gebouwd op het eeuwige fundament van Gods Woord en Zijn liefde voor de wereld. Want de leer was niet uit te roeien, zelfs niet toen de lichamen van de boodschappers vernietigd werden.

Tertullianus (vroege kerkvader) zei eens: ‘het bloed van de martelaren is het zaad voor de kerk…’ Het zaad werd gezaaid en veroorzaakte een wortel dat niet meer uit de grond weg te halen was. En in vele harten en op vele plaatsen bracht hij vrucht voort!

Luister naar dit lied (of dit lied in het Nederlands) en geef God de kans om je met Zijn waarheid te vullen.

Ik merk dat veel mensen moeite hebben om dagelijks de tijd te nemen voor God. Stel jezelf de vraag of je voldoende verankerd bent in Hem en in Zijn Woord om te kunnen onderscheiden wat goed of niet goed is. Zo ja, ga zo door! Zo nee, bedenk een manier om hier verandering in aan te brengen.

Als je een manier hebt gevonden, deel dit dan met ons bij de comments. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email