Dag 38: Garderobe-medewerker van de duivel

Handelingen 8:1-3

De geschiedenisboeken staan vol met mensen die overtuigd waren het goede te doen, maar van wiens daden we nu zeggen: ‘die heeft zich echt ingezet voor een groot kwaad.’

– Karel de Grote was zo vurig voor de verkondiging van het evangelie, dat hij mensen de keuze gaf: óf je bekeert je óf je hoofd gaat eraf!
– De Rooms Katholieke kerk was, tijdens de middeleeuwen, zo gebrand op de verdediging van de zuiverheid van hun evangelie dat ze tegenstanders of afwijkenden op de brandstapel zetten.
– In het begin van de 20e eeuw waren de socialisten in Rusland zo overtuigd van de waarde van hun filosofie dat ze een revolutie starten die van vele duizenden het leven kostte.
– In de helft van dezelfde eeuw starten de Amerikanen een oorlog in Vietnam om dezelfde revolutie te voorkomen en dit kostte ook van duizenden het leven. Vanuit een diepe overtuiging werd er napalm uitgestort over soldaten en burgers.

Dit laat zien dat je met zogenaamde goede intenties afschuwelijke dingen kunt veroorzaken.

Paulus was een Farizeeër, en niet zomaar één.
Hij was opgeleid aan de voeten van dezelfde Gamaliël als die we eerder besproken hebben en hij was naar eigen zeggen uit het volk van Israël, horend bij de ​stam Benjamin (eerste stam waar een koning uit kwam, zelfs genoemd naar de eerste koning van Israël). Hij kwam uit een echte Hebreeuwse ​familie en hij werd ​besneden​ toen hij acht dagen oud was. Hij hield zich volledig aan de wet, en volgde de uitleg van de ​farizeeën. Hij deed dus precies wat je volgens de Joodse wet moet doen om een goed mens te zijn. Daarnaast deed hij zijn best om de christenen te vervolgen.

Paulus was echt de kroonprins onder de wetsgeleerden, hij dacht dat hij de mantel van gerechtigheid droeg…maar hij bleek een garderobe-medewerker van de duivel te zijn.

Want toen Stefanus gestenigd werd legden de valse getuigen hun jassen aan de voeten van Paulus en dan staat er specifiek: ‘en Paulus stemde in met zijn terechtstelling.’ Hier kan instemmen ook betekenen: ‘er gelukkig van worden…’

Paulus werd gelukkig van het navolgen van de wet en daarom keerde hij zich op een fanatieke manier tegen de zogeheten ‘wetsovertreders’, de christenen. Hij verwoestte de gemeente en leidde klopjachten waarbij mannen en vrouwen hun huis uit gesleurd werden, die vervolgens in de gevangenis werden gegooid of erger.

Zijn liefde voor de wet dreef hem maar het resultaat van zijn werk maakte hem niet meer dan een religieuze extremist, die terreur uitoefende op het volk van de Gever van de wet.

God gebruikte dit extremisme uiteindelijk voor de groei en ontwikkeling van de kerk, maar laten we wel een les halen uit dit verhaal: Wat zijn de overtuigingen die ons drijven en wat is het resultaat van het werk of van de woorden die we daaraan verbinden? Is Christus en Zijn liefde werkelijk de bron achter ons denken, of heeft religie het overgenomen?

Want als we niet oppassen, dan denken we een manteldrager te zijn van gerechtigheid terwijl we in de basis niet meer zijn dan een garderobe-medewerker van de duivel.

Luister naar het volgende lied (zet evt de Nederlandse ondertiteling aan) en vraag aan God of Hij je wil openbaren of er iets van religie of veroordeling in je leven aanwezig is. Vraag aan Hem of Hij het wil verwijderen en bid juist voor die mensen of die doelgroep waar je een vooroordeel over had.

Ga eens op zoek naar iemand die komt uit een doelgroep waar je een oordeel over hebt en ga een gesprek met die persoon aan, denk hierbij bijv. aan een vluchteling, een moslim, een zwerver of een verslaafde. 

2 Responses

  1. Een waarschuwing naar mijn hart! Dankjewel! Met ‘goede’ intenties redden en genezen we de wereld niet! Iedereen zegt dat hij goede intenties heeft.. maar is ons vertrekpunt vanuit Hem, Zijn Hart en Zijn Koninkrijk (opgebouwd vanuit kwetsbaarheid), of vanuit onszelf en onze visie op hoe dat koninkrijk eruit moet zien (opgebouwd uit kracht en eigenwijsheid)? Dat is ook voor mij een blijvende vraag..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email