Dag 41: Het karakter van de Schrijver

Handelingen 8:26-28

‘De kerk is het enige dat kapot kan gaan door geen gebrokenheid te accepteren.’

Sommige mensen noemen mij wel eens fundamentalistisch of rechts binnen de theologie, omdat ik benoem wat de Bijbel zegt over bepaalde keuzes die mensen in hun leven maken. Zeker wanneer het gaat over opvattingen rondom seksuele ethiek kan dit heel gevoelig worden. Ik ben echter van mening dat ieder mens en zeker de mensen met invloed moeten proberen om zo authentiek mogelijk te zijn.

Brene Brown zegt hierover: ‘authenticiteit is de dagelijkse praktijk van loslaten van dat, waarvan we denken te moeten zijn, en te omarmen wie we werkelijk zijn.’

De keuze die ik daarin gemaakt heb is dat het mij niet uitmaakt of mensen me fundamentalistich, liberaal, vrijzinnig, rechts, midden of links in mijn denken noemen: ik wil een man zijn die ernaar streeft om Bijbelgetrouw te zijn. Voor mij houdt dat in dat ik mijn leven naast het woord van God wil leggen en wil ontwikkelen naar het beeld dat God voor ogen heeft. Koste wat kost.

Ik kies ervoor om geen slachtoffer te willen zijn van mijn context, mijn genen of van de cultuur waar ik in opgroei. Ik ben een zoon van de Koning, dus ik heb de ambitie om te leven volgens de principes van Zijn Koninkrijk. Dat houdt in dat ik in een voortdurende ontwikkelingsfase zit. Er zijn dingen die door Gods genade kunnen veranderen, maar er zijn ook dingen die misschien pas in de hemel gefixed kunnen worden.

Met deze Ethiopiër was iets aan de hand, dat alleen door een heel groot genezingswonder verholpen kon worden. Deze man was namelijk een eunuch en eunuchen werden gecastreerd. Waarom werden ze gecastreerd? Omdat ze bewakers waren in de privékwartieren van hoge dames, in dit geval zelfs van de koningin van Ethiopië. En om bastaardkinderen te voorkomen werd er dus voor gezorgd dat deze mannen onvruchtbaar werden.

Hoe logisch deze keuze ook was in bepaalde culturen, binnen het Jodendom werd dit als een schande en als iets onreins bestempeld. Er staat namelijk in Deuteronomium 23:2 dat iemand die gecastreerd is geen onderdeel kan worden van het volk van God.

Het is zo dat er als sinds het contact tussen Salomo en de koningin van Sheba gelovige gemeenschappen in Ethiopië waren en dat er waarschijnlijk ook Joden vanuit de ballingschap hier naartoe gegaan zijn. Deze hoge ambtenaar wilde daarom graag een keer naar Jeruzalem om tot de God van de Joden te bidden en ik weet niet wat er in de stad gebeurde, maar je kunt in ieder geval met grote zekerheid zeggen dat hij bij de tempel geweigerd zou worden.

Je kunt je misschien moeilijk voorstellen hoe de mensen zich gevoeld moesten hebben wanneer hij binnen zou komen. Ik denk echter dat dit ongeveer eenzelfde reactie zou geven als wanneer er bij ons iemand stomdronken, een sigaret in de mond, met een veel te kort rokje aan, de kerk binnen zou komen en de dominee in de rede zou vallen tijdens zijn preek.

Het was volgens de wet onmogelijk voor de Ethiopiër om binnen te komen. En het maakte de tempelwacht niet uit hoe men ze zou noemen: ze wilden wetsgetrouw zijn. Koste wat kost. Maar let op! Ze kenden het boek van de wet goed, maar ze vergaten één ding: om een boek echt goed te begrijpen, moet je het karakter van de Schrijver kennen. Want dan snap je pas echt wat hij bedoelt met dat wat hij opgeschreven heeft.

Het karakter van deze Schrijver is niet dat Hij mensen uit wil sluiten. Hij wil mensen wijzen op hun imperfecties en de blokkades in hun leven voor ware intimiteit met Hem, daarvoor is het boek bedoelt.

Maar weet je, in datzelfde boek staat ook de manier waarop Hij die imperfecties weg wil nemen of in ieder geval hoe Hij het effect ervan op wil heffen. Hoe groot is het wonder dat de Ethiopiër nou juist Jesaja aan het lezen was waarin staat dat God vreemdelingen niet langer zal uitsluiten en dat Hij eunuchen een nieuwe naam zal gaan geven (Jesaja 56).

Wat moeten ze daarvoor doen? Ze moeten zich aan Zijn verbond te houden. Welk verbond? Het nieuwe verbond. En het fundament daarvoor wordt gelegd in Jesaja 53, waarin gesproken wordt over de komst van de Brenger van het nieuwe verbond: Jezus.

Boek en Auteur moet je nooit los van elkaar zien, want dan worden mensen buitengesloten. Maar wanneer Boek en Auteur bij elkaar komen is Gods huis open voor iedereen: voor de gearriveerde mensen, voor de armen, voor de blanken, voor de kleurlingen, voor de statushouders en voor de asielzoekers, voor de heiligen en voor de pornoverslaafden, voor de hetero’s en voor de homo’s, voor de gehuwden en voor de samenwonenden, voor de rechtsen en voor de linksen.

Hij heeft voor ons allemaal een nieuwe naam en wil ons de kracht geven om ons leven naast Zijn boek te leggen en te ontwikkelen naar het beeld dat Hij voor ogen heeft. Dat heeft Hem alles gekost!

Luister naar de volgende liederen in Engels of Nederlands.

Laat je vullen met de gedachte dat je een zoon of een dochter van God bent en dat Hij je liefheeft. Bedank Hem dat Hij je de tijd en de kracht geeft om te ontwikkelen naar het beeld dat Hij voor ogen heeft.

Vraag Hem daarnaast of Hij je duidelijk wil maken of je er misschien toch voor kiest om een slachtoffer te zijn van je context, je genen of van de cultuur waar je in opgroeit en vraag Hem om de ambitie om te gaan leven volgens de principes van Zijn rijk.

 

Doe iets moois voor iemand die binnen de categorie hoort van mensen die zich regelmatig buitengesloten hebben gevoeld door Gods volk.

2 Responses

  1. Wauw Jan, wat een gave heb jij toch gekregen om ons elke keer weer mee te nemen, ons te laten nadenken en handelen. P.T.L.
    Ook vandaag was het er weer bonk op. Het laat me ook denken aan het verhaal van de verloren zoon, met name de zoon die thuis gebleven was en het niet kon begrijpen dat zijn vader zijn broer, die na alles verbrast te hebben thuis kwam en dan nog een groots feest kreeg ook. Enige jaren geleden ben ik zo met mijzelf geconfronteerd geworden en ontdekt dat ik toch ook vaak als die zoon (dochter) gereageerd heb. Gelukkig Hij heeft ook mij lief en was, is Hij geduldig genoeg om mij elke keer weer liefdevol te helpen te veranderen naar het doel dat Hij voor mij voor ogen heeft. En zo leer ik nog elke dag ook dankzij jou en vele anderen die Hij hiervoor mede gebruikt. 🙂

    1. Bedankt voor je comment, Marina! Mooi om ook je persoonlijke verhaal hierin terug te horen. Hij houdt zoveel van je!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email