Dag 43: Wat is erop tegen dat ik gedoopt word?

Handelingen 8:36-40

Baptism is the initial step of a faithful heart (de doop is de eerste stap die iemand met een gelovig hart zet), zegt Max Lucado.

Wanneer ik de Bijbel lees, dan lees ik hem in eerste instantie letterlijk en ik wil dan ook graag gehoorzamen aan dat wat ik lees. Jezus zegt in de grote opdracht tegen Zijn discipelen dat ze: ‘uit moeten gaan om alle volken tot Zijn discipelen te maken door hen te 1) dopen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest en ze 2) te leren onderhouden alles wat Hij ze heeft bevolen. (Mattheüs 28). Daarna belooft Hij Zijn nabijheid tot aan het einde van deze wereld.

Toen ik tot geloof kwam wilde ik me gelijk laten dopen, omdat ik zag dat dit gewoon een stap in gehoorzaamheid was. Het duurde wel even voordat de kleine gemeente, waar ik toen onderdeel van was, de middelen had om een kerk te regelen met een doopbad, maar ik werd snel gedoopt.

Was ik een heilige jongen toen ik me liet dopen? Nee, werkelijk niet! Ik blowde nog met enige regelmaat, rookte sigaretten, dronk regelmatig stevig, fantaseerde over vrouwen en was nog heel temperamentvol of soms erg depressief. Had ik dus alles al leren onderhouden wat Hij had bevolen? Nee, zeker niet. Maar ik wist dat Hij van mij vroeg om gehoorzaam te zijn en te laten zien wat er gebeurd was. Want ondanks het feit dat mijn leven af en toe nog een soort van bouwput was, was ik wel Gods bouwput waar Hij een nieuw levenshuis wilde gaan opzetten. En de eerste steen voor het fundament was de doop.

We zien dat ook terug in het verhaal rondom de uitstorting van de Heilige Geest. Hoe ontving je de Heilige Geest? Door je te bekeren en je te laten dopen onder het aanroepen van de Naam van Jezus.

Wanneer mocht je je laten dopen? Was dat als je een tijdlang christen was en onderdeel was van de plaatselijke kerk? Als je alle Bijbelboeken uit je hoofd op kon dreunen, op het koffie en schoonmaakrooster van de kerk geplaatst was en je netjes je tienden afdroeg? Was er een cursus van tien avonden over de doop die je met een voldoende afgerond moest hebben, voordat het spetterfeest mocht beginnen? Nee, je werd gedoopt op het getuigenis dat je een kind van God geworden was doordat je het offer van Jezus Christus geaccepteerd had.

Vaak spreek ik met jongeren die een verward beeld hebben van wat de doop precies is en zich hierom niet laten dopen.
‘Als ik me laat dopen, dan moet ik op z’n minst een mate van heiligheid bereikt hebben…’ is er zo één.
‘Als ik me heb laten dopen, dan mag ik na die tijd niet meer zondigen…’ is een andere.

Dit Bijbelverhaal bewijst dat beide argumenten niet persé waar zijn, zeker niet voor mij en voor veel mensen die ik gedoopt heb.

Je moet de doop zeker niet reduceren tot een soort van ritueel dat je gewoon maar een beetje kunt doen, maar het is een stap die hoort in het leven van iemand die Jezus volgt. De weg van een discipel gaat altijd via het kruis en door het bad!

In de Bijlmer gebruikte ik deze tekst een keer voor mijn preek tijdens de doopdienst van één van onze studenten die kort daarvoor christen geworden was. Tijdens de dienst kwam een man binnen die we een paar maanden daarvoor op straat opnieuw tot Jezus hadden geleid, maar die we al een tijd uit het oog hadden verloren. Hij hoorde de preek en toen ik vroeg of mensen hun keuze voor de doop opnieuw wilden bevestigen door te gaan staan, stond iedereen op…behalve hij.

Na de preek kwam hij hevig geëmotioneerd naar me toe en vroeg of hij even met me mocht spreken.
‘Jan, ik weet dat God me vandaag naar de dienst heeft geleid. Het is namelijk zo dat ik deze week te horen heb gekregen dat ik ongeneselijke kanker heb en ik denk dat de doop nog echt ontbreekt in mijn verhaal. Kunnen wij een keer spreken over die doop?’
Ik vroeg hem hoever hij van de plek vandaan woonde waar we zaten. Hij vertelde dat hij op 5 minuten lopen woonde. Toen vroeg ik hem of hij een zwembroek had en hij schoot vol tranen: ‘serieus? Mag ik vandaag al mee?’

We gingen naar de Gaasperplas en in plaats van het feit dat er die dag één iemand gedoopt werd, was het dubbel feest! Het was negen graden in het water en ik ben drie weken zieken geweest, maar ik had nog wel drie weken extra over gehad voor dit grote wonder.

‘Daar is water, wat is erop tegen om mij te laten dopen?’ Helemaal NIETS!!!

Onze grote vriend ging onder in het waterbad en reisde vervuld van de grote blijdschap van de Heilige Geest terug naar het paleis van zijn aardse koningin.
De verschoppeling was een Koningskind geworden en zijn vruchtbaarheid was op een andere manier teruggekomen!

Wanneer je nog niet gedoopt bent: stel jezelf de vraag wat jou weerhoudt van de doop. Zijn het goede argumenten? Of zijn het argumenten die voortkomen vanuit verwarring?

Ik wil je graag bemoedigen: ga met je voorganger in gesprek over de vragen die je hebt en ga op weg om gedoopt te worden. De Heer gunt het Zichzelf en jou!

Wanneer je al wel gedoopt bent: neem de tijd om de dienst nog een keer de revue te laten passeren en dank God voor Zijn trouw in de jaren die daarna kwamen.

Beluister de volgende liederen (Engels of Nederlands).

Ga eens in gesprek met iemand die de doop op een andere manier beleeft dan jijzelf en kijk wat je van elkaar kunt leren.

6 Responses

  1. Wat bijzonder!!!! Ik ben vandaag 3️⃣5️⃣ jaar geleden gedoopt in water. Samen met mijn tweelingzus.💦💦💦💦🌊
    Ik was 13 jaar. Toen ik verder in mijn tienertijd kwam en met meer moeilijke dingen te maken had, was ik heel blij dat ik deze keuze al had gemaakt. Het is zeker een hele belangrijke basis van je geloof, waar je ook op terug valt. Ik ben zeker dankbaar wat God hierin heeft gedaan……🌊🎈🎉

  2. ja Jan dat was een memorabele dag die ik nooit zal vergeten …ik heb ondervonden dat niet alleen zelf je geloof bekrachtigd maar ook hij je geloof bekrachtigd zelfs zo: dat ik sterker terug kon komen nadat ik na de doop was aangevallen !! dit had hij natuurlijk allang voorzien …dus ik dank god is zeker op zijn plaats

  3. Wat een bijzonder moment was dat Jan! En wat een acceptatie is er bij onze Heer! Hij neemt iedereen zoals ie is, en maakt zulke mooie mensen van ons!

  4. Mooi en duidelijk verhaal en dan ook nog Mijn Dooplied als toegift. Vorige week tijdens de repetitie voor de zondagse zangdienst kreeg ik “toevallig” de kans hier een 2e stem bij te leren. Heel bijzonder was he tom juist aan dit speciale lied een extra dimentie te kunnen toevoegen. Brengmij steeds weer naar het water. Ik wil u daar ontmoeten, Heer.

    En terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat ik steeds als ik te veel aan mijn hoofd heb en te lang en te veel moeite heb om rust en tijd met God te vinden, ik een dagje naar de zee vlucht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email