Dag 45: Je zou maar een discipel zijn…

Handelingen 9:10-14

Een van mijn grootste liefhebberijen is kerkgeschiedenis. Dit onderdeel van de theologische opleiding wordt door bijna iedereen gehaat of maakt bijna iedereen bang, maar ik vind het echt heel gaaf! Sommige mensen houden ervan om een lekkere roman te lezen, maar geef mij een zakje drop en een goed geschiedenisboek en je kunt mij even een paar uurtjes alleen laten.

Buiten het feit dat geschiedenis uitdagend is voor je geheugen is het ook zo dat je, door het te bestuderen, veel verbanden begint te begrijpen en lessen kan leren over hoe God werkt. Daarbij is het echt goed om door te krijgen waarom de kerk geworden is wie ze nu is.

Wist je dat de vroegste kerk ter wereld waarschijnlijk niet in Jeruzalem gestaan heeft? Maar dat er al volgelingen van Jezus in Damascus waren voordat de Heilige Geest uitgestort werd tijdens Pinksteren? Er bestaat een hele gangbare theorie dat de eerste kerk in Jerash is gesticht. Jerash is de huidige naam voor Gerasa en Gerasa was onderdeel van een 10 steden verbond, genaamd Dekapolis. Damascus was onderdeel van dat verbond. Wie was de waarschijnlijke stichter van deze kerk? De man die we voor het eerst in Marcus 5:1-20 tegenkomen als bezetene en later als vrij man de opdracht kreeg om Jezus te verkondigen aan zijn eigen mensen. Over een opmerkelijke evangelist gesproken!

Ik geloof erg in het feit dat, wanneer wij ons ernaar uitstrekken, ons gebedsleven geen monoloog zou hoeven te zijn. Veel mensen knielen bij hun bed, vouwen hun handen samen, prevelen hun standaardgebed, reflecteren al biddend op de dag die geweest is of werpen hun verlanglijstje aan de voet van de troon van genade. En hoewel dit ook een zeker waarde heeft, geloof ik dat we (wanneer we christen zijn geworden) deel kunnen zijn van een hele diepe en intieme relatie met onze hemelse Vader. Zo diep dat het lijkt alsof we een directe wifi-verbinding hebben met de hemel. De Heilige Geest is als de beste glasvezelkabel waar alle hemelse data over getransporteerd wordt.

Sommige mensen zeggen dat profetie en woorden van kennis alleen maar wonderen waren die in de tijd van Handelingen gebeurden, maar ik kan je verzekeren (ook echt vanuit eigen ervaringen) dat dit echt niet waar is. God wil spreken en soms gebruikt Hij alleen maar audio, maar er zijn ook momenten dat het ondersteunt wordt door beeldmateriaal.

Daarnaast denk ik ook dat er wel christenen zijn die hierin geloven, maar eigenlijk niet willen horen wat God te zeggen heeft. Want als God spreekt, dan moet je toch eigenlijk ook wel gehoorzamen!

In dit tekstgedeelte zien we een krachtig staaltje van hemelse livestream op twee verschillende plaatsen. Een bij Annanias en een bij Saulus.

Annanias krijgt in dit visioen de opdracht om naar de blinde Saulus toe te gaan en hem de handen op te leggen. Saulus heeft een visioen gehad dat dezelfde Annanias zijn huis binnen zou komen en hij zou genezen van zijn blindheid. Er zat een prachtig wonder aan te komen, maar dat wonder had wel één voorwaarde en die voorwaarde was…gehoorzaamheid!
Je zou maar een discipel zijn en de handen op je eigen vervolger moeten leggen, maar Annanias gehoorzaamde en ging naar het huis waar Saulus op dat moment was.

Voor mij is dit een goede les: om een wonder te laten gebeuren is er vaak maar één mens nodig die gehoorzaam is aan God die spreekt. En ik heb het verlangen om die mens zo vaak mogelijk te zijn, ook wanneer de opdrachten van God niet leuk of soms gewoon moeilijk zijn om na te volgen.

Neem de tijd en de rust om de Heer tot je te laten spreken. Bij mij gaat dat meestal het beste door in een rustige omgeving te gaan zitten of in de natuur te gaan lopen…

Ga op zoek naar jou rustige plek en open je voor God. Deze twee liederen kunnen je daarbij helpen (klik hier voor Nederlands).

  • Wanneer je nog niet gewend bent om met God te spreken, neem een schrift om de gedachten, teksten of beelden die in je opkomen op papier te schrijven. Als je het gevoel hebt dat het voor iemand is, vraag maar of je het tegen die persoon mag zeggen. Voel je niet afgewezen op het moment dat het niet helemaal goed is. Op die manier leer je spelenderwijs Gods stem te verstaan.
  • Wanneer je gewend bent om met God te spreken, vraag Hem of Hij je een visioen of een woord van kennis geven wil aan een specifiek iemand. En wat Hij dan ook zegt (wanneer het overeenkomt met Zijn woord en karakter): gehoorzaam aan de opdracht die je krijgt.

One Response

  1. Zo vloeiend geschreven🕊️ met geschiedenis en misschien met een zakje drop erbij? Lijkt wel door een theofiel geschreven.
    Ik vind het spannend om uit te stappen in woorden van kennis.👆
    Maar wéét ook dat mensen zó aangeraakt💥kunnen worden door de Heilige Geest. Ik verlang ernaar omdat meer te gaan zien👀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email