Dag 51: Maak je wel even je bed op?

Handelingen 9:32-35

Ik houd van de kerk en van goede diensten.

Vroeger vond ik het geweldig om mooie kerkdiensten voor te bereiden en er invulling aan te geven. Mijn week bestond uit mooie preken schrijven en nadenken over hoe de liederen de flow van de dienst ondersteunden. Als ik mijn preek dan had gehouden, hield ik vaak een open altaar (de Kerk van de Nazarener kent het mooie gebruik om altaar-banken vooraan te hebben staan, waar mensen kunnen komen om te knielen) en meestal was deze goed gevuld. Ik sprak dan vaak een kort gebed uit, mensen gingen weer zitten, ik deed de zegen en we gingen aan de koffie.

Het was mooi, maar door de jaren heen begon het bij me te kriebelen en ik vroeg me op een gegeven moment echt af waar ik God eigenlijk nog voor nodig had. Ik las in de Bijbel over het avontuurlijke leven met Hem en dat miste ik in mijn eigen leven en in het gemeenteleven.  Hierdoor ontstond er een grote geestelijke moeheid in me, die mijn functioneren in de gemeente en zelfs mijn persoonlijke geloof ging aantasten.

Onze stap uit de boot van 2016 kwam dus geen moment te vroeg. Soms zeggen mensen wel eens tegen me: ‘Jan, ik vind het zo knap wat jullie hebben gedaan en hoe jullie nu in afhankelijkheid leven!’ Mijn antwoord is dan meestal: ‘Bedankt voor wat je zegt. Ik vind het oprecht knap van jou, dat je iedere zondag hetzelfde doet en toch je geloof kunt behouden. Ik bezit die kracht niet!’

Bon Jovi zegt: ‘Miracles happen everyday, change your perception of what a miracle is and you’ll see them all around you…’
Hoewel ik dit een zeer wijze en ware uitspraak vind, wil ik een leven leiden waarbij ik wonderen meemaak die zo mooi zijn dat ik er niet omheen kan. Weet je waarom? Als ik er niet omheen kan, kunnen mensen die God nog niet kennen er ook niet omheen!

De naam Eneas betekent ‘prijzenswaardig’. Dit was wel echt een ongelukkig gekozen naam in eerste instantie. Hij lag namelijk al acht jaar verlamd op bed. We weten niet wat de oorzaak van zijn verlamming was, maar we weten wel dat hij beter de naam ‘beklagenswaardige’ zou kunnen heten.

Totdat Petrus in zijn huis kwam en terwijl hij naar Eneas keek gebeurde hetzelfde als eens bij de schone poort. Petrus ziet hem liggen, bedenkt zich geen moment en zegt dan iets dat hilarisch klinkt: sta op en maak zelf je bed eens op.

Het lijkt wel alsof Ruth tegen één van de kinderen zegt: ‘Joh, de wekker is nu al 6 keer gegaan. Kom je bed uit, kleed je aan en ga naar school.’ En hoewel het in ons huis echt een wonder zou zijn wanneer ze het gelijk zouden doen, dat wonder verbleekt natuurlijk volledig bij wat er hier gebeurde. Alsof je iemand met een dwarslaesie zou vragen om uit zijn rolstoel te komen om de banden op te pompen. Maar het gebeurde! De man stond meteen op en maakte zijn bed op.

Boem, daar hoef je je perceptie niet voor te veranderen. Dat is een wonder waar je ‘u’ tegen zegt. Die hoeft niet eens naar de dokter om een second opinion te vragen want hier is maar één opinion mogelijk: God leeft en heeft deze man volledig genezen en dat is geen mening, maar een feit!

Wat was het effect van dit wonder? ALLEN die in Lydda en Sarona woonden kwamen tot geloof! Het is misschien maar één wonder, maar het effect hiervan is groter dan het effect van duizend mooie preken.

Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar dankzij dit soort verhalen heb ik besloten om een leven te willen leven dat niet anders te verklaren is dan door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Wonderen volgen doe ik niet, maar bidden om wonderen waar mensen niet omheen kunnen doe ik zeker wel! Want het zijn die wonderen die mensen laten verlangen naar een relatie met de grote Wonderdoener en dat zou het diepste streven van ons leven moeten zijn.

Beluister het volgende lied (of klik hier voor Nederlands).

Dank God dat Hij nog steeds dezelfde is als de God die Zijn volk door grote wonderen uit Egypte bevrijdde. Hij is dezelfde God als die het vuur uit de hemel liet komen op de Karmel. Hij is dezelfde God als de God die naar deze wereld kwam en grote wonderen deed. Ook is Hij nog steeds dezelfde God die door de discipelen Zijn wonderen en teken deed!

Mag Hij het ook door jou heen doen?

Paulus zei: ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren…’ en jij, wil jij dat ook?

Bid tot God dat je vanuit de kracht van Zijn opstanding mag gaan leven en onbevreesd voor mensen mag gaan bidden. Bid voor wonderen waar mensen niet meer om heen kunnen.

Als je een getuigenis hebt, wil je dat alstublieft delen bij de comments of op Facebook? Hiermee bemoedig je mij en elkaar!

One Response

  1. Wat een mooie liederen. Dat geeft mij geloof dat God wonderen door mij heen kan doen. En wat vind God het geweldig leuk om te horen dat Hij de Koning is en in alles in staat is. Dat Hij de God van Wonderen is. De volgende 3 dagen mag ik weer werken als juf in een kleutergroep op een oecumenische basisschool. En mijn gebed is dat ik wéér God mag laten zien in al Zijn Wonderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email