Dag 52: Een gazelle op zolder

Handelingen 9:36-38

John Wesley zei eens: ‘Do all the good you can, by all the means you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can.’ (Doe al het goede dat je kunt doen, met al de middelen die je hebt, op alle manieren die je kent, op alle plaatsen waar je komt, op elk moment dat er is, voor alle mensen die er zijn, zolang als mogelijk is voor jou.)

Dit typeerde de honger van John om de relevantie van het evangelie voor de wereld om hem heen te laten zien. Soms kon hij hier wel eens in door slaan, maar ik denk dat nog nooit iemand afgerekend is op het doen van goede daden.

Ik ben opgevoed in een geestelijke cultuur waar van nature heel sceptisch tegen activistische dadendrang aangekeken werd. Waar ik kwam kreeg ik vaak te horen: ‘Je hoeft niet de hele tijd te proberen om goede dingen te doen, want je kunt Gods liefde niet verdienen.’ Of ‘Kerken die zich voornamelijk bezighouden met goede daden, verliezen vaak de kern van het evangelie uit het oog…’

Ergens ondersteunen de feiten uit de kerkhistorie deze mening wel een beetje; het zijn vaak de wat meer liberale kerken die zich bezighielden met goede daden en ook het Leger des Heils heeft een periode gekend dat het vooral Soup en Soap was, terwijl Salvation natuurlijk uiteindelijk het allerbelangrijkste is.

Ondertussen kijk ik heel anders aan tegen deze thematiek en stel ik mensen regelmatig de vraag: ‘Hoe kun je rechtvaardig zijn maar geen rechtvaardige daden doen?’ Of ‘Hoe kun je onderdeel zijn van een hemelse familie en geen hemelse principes op aarde laten zien?’

Tabitha of Dorkas was overvloedig in goede werken en in liefdesgaven die zij schonk, zegt de Bijbel. Haar leven bestond dus uit het doen van goede daden en het geven van giften en daar was ze uitzonderlijk in. Dorkas betekent ‘gazelle’, maar er kwam een moment dat het rennen en springen voorbijging. Ze werd namelijk ziek en stierf.

Ik weet niet wat jouw omgeving ervan zou merken en hoe ze zouden reageren op het moment dat jij zou sterven. Maar Dorkas liet een enorm gat achter dat gevoeld werd door de mensen. Ze was zeer geliefd, zo geliefd dat de mensen niet akkoord gingen met haar overlijden.

Men had gehoord dat Eneas zijn eigen bed weer op kon maken, omdat Petrus bij hem op de slaapkamer was geweest. Daarom zonden ze twee mannen om Petrus te halen en Petrus ging met hen mee.

Dorcas lag opgebaard in de opperzaal. Leuk feitje: wanneer de Bijbel het heeft over een bovenkamer, dan is dat bijna altijd een plaats waar mensen uit de dood worden opgewekt.
Denk aan Elia die de zoon van de weduwe van Sarefat uit de dood laat opstaan, of aan de opperzaal waar de discipelen bij elkaar kwamen en waar nieuw leven uitgestort werd door de Heilige Geest.
Deze gazelle lag op zolder en zou ook weer gaan springen. En weet je wat? Deze vrouw is 2000 jaar nog steeds van grote invloed, omdat er een stichting is die haar naam draagt.

Stichting Dorcas verbindt mensen aan projecten in Afrika, het Midden-Oosten, en Oost-Europa. Daarnaast hebben ze rond de dertig 2e hands winkels in Nederland, waar ongeveer 1000 vrijwilligers werken. De inkomsten daarvan zijn bedoeld om die projecten te ondersteunen.

‘Een goede daad is meer waard dan duizend briljante theorieën. Wacht niet op grote mogelijkheden, of voor een andere carrière, doe gewoon de goede dingen die je iedere dag op je weg vindt.’ Charles Haddon Spurgeon.

Ieder mens heeft het verlangen om herinnerd te worden door anderen. Doe veel goeds en geef veel. Dan zal het zeker gebeuren!

Bid tijdens het luisteren van het lied (of Nederlandstalig) dat de Heer je nog meer bewogen maakt, dan je nu al bent. Stel jezelf de vraag wat de mensen om jou heen en in de wijk ervan zouden merken als jij er niet meer zou zijn.

Kies ervoor om de komende maand iedere dag iets goeds voor een ander te doen. Inspireer elkaar door te vertellen wat je gedaan hebt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email