Dag 54: Un uomo religioso

Handelingen 10:1-8

De komende dagen zullen we ons bezig gaan houden met het verhaal van een zeer onwaarschijnlijke sleutel binnen het verder bouwen van de kerk. De keuzes die deze man en ook Petrus maken, zullen het scharnier worden die de discipelen verder gaan brengen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Niet alleen maar Jeruzalem, Judea en Samaria, maar heel Rome zal gaan horen van het evangelie.

Waarom? Omdat er een Romeinse centurion was die vroom was, met heel zijn huis God vreesde, veel liefdesgaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad.

Eigenlijk is dit al heel apart, kun je het je voorstellen?
Dit is een man die de hoogste functie in het Romeinse leger bekleed die je kunt bekleden als Romeinse man van een niet adellijke komaf.
De centurion was de ruggengraat van het Romeinse leger. Hij had de leiding over het praktische werk en was ook verantwoordelijk voor de discipline. Het waren dus beslist geen doetjes!

Misschien had hij slag geleverd bij het Teutenborgerwoud tegen de Germanen, had hij op zijn donder gekregen van de Friezen of wellicht had hij de Kelten verslagen bij de slag van Medway.
We weten niet wat er in zijn leven gebeurd was, maar wat we wel weten is dat hij een perfecte militaire carrière gehad moet hebben en de juiste keuzes gemaakt moet hebben voor het rijk.

En dan ineens maakt hij een keuze die hem in de toekomst zijn leven zou kunnen gaan kosten, God moet wel heel concreet voor hem geworden zijn.
Hij was dus proseliet geworden, een heiden die ging geloven in de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Een Romeinse man was de pater van zijn huis, dus met zijn keuze werd het hele huis gelovig.

Gelovig zijn is echter niet hetzelfde als gered zijn. Er is er maar één die werkelijk kan redden en dat is Jezus.

Je kunt een perfecte carrière gehad hebben, een smetteloze staat van dienst, je kunt je hele huis verkopen en het aan de armen geven en bidden totdat je een ons weegt.
Romeinen 1:17 zegt: de rechtvaardige zal leven door het geloof. Welk geloof? Het geloof dat het offer van Jezus Christus voldoende is voor jouw zonden en dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Wanneer je overlijdt en je bij de rechterstoel van God komt, dan maakt het niet uit hoeveel titels je hebt, wat je IQ is, dat je een dikke bankrekening hebt of dat je veel hebt weggegeven.
Al die dingen zijn natuurlijk wel goed, maar alleen het beste is genoeg om jou terug in Gods familie te krijgen.

Het beste is de Liefde van God die, door wat Jezus voor jou gedaan heeft, jou tot Hem geroepen heeft. Als jij die liefde accepteert, mag jij jezelf een kind van God noemen.

Cornelius, onze Italiaanse officier, was religieus maar had nog geen relatie met God en daar zou verandering in gaan komen.
Hij kreeg een visioen van een engel die hem bemoedigde en tegen hem zei: ‘God heeft je gebeden gehoord en Hij heeft alle goede dingen gezien die je gedaan hebt. Nu gaat God goed voor jou zijn!’

De engel kende echt zijn hart, want hij wees hem op de locatie waar Petrus zich bevond en zei tegen Cornelius dat hij hem moest laten halen.
Had de engel zelf niet kunnen vertellen over het evangelie? Jawel, maar dit proces was niet alleen maar goed voor Cornelius…ook Petrus zou een enorme verandering in zijn denken gaan meemaken.

En die verandering zou de eerdergenoemde scharnier gaan vormen (maar daarover laten meer!).

Dank de Heer tijdens het beluisteren van het volgende lied dat Zijn offer genoeg is voor jou en vraag Hem of Hij je mensen in de buurt wil laten zien die wel religieus zijn, maar nog geen persoonlijke relatie met Hem hebben.

Zoek die mensen eens op om een goede bak koffie mee te drinken en kijk of je je getuigenis kunt delen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email