Dag 55: Doe mij maar een bucket met kraaienpoten

Handelingen 10:9-20

Omdat ikzelf een tijdje een gootbewoner ben geweest, heeft God me een enorme passie en geloof gegeven voor mensen die aan de buitenkant soms niet zo fraai zijn of die vaak onbegrepen zijn door hun gedrag.

Ik kan me herinneren dat ik regelmatig op bezoek ging bij een man die in een huis woonde die eigenlijk viezer was dan ik aankon. God vroeg me om naar hem toe te gaan en ik heb toen letterlijk gebeden of Hij mijn neus wilde dichtstoppen, omdat de geur ervoor zorgde dat ik de hele tijd het gevoel had dat ik over moest geven. De neus ging dicht en ik had goede gesprekken met hem over Jezus en ik mocht voor hem bidden.

De blikjes bier stonden de eerste keer dat we elkaar ontmoeten tot kniehoogte en de tweede keer dat ik er was vertelde hij dat hij zich ervoor schaamde. Daar hebben we toen samen voor gebeden en de keer erop lagen er nog steeds blikken bier, maar minder dan de keer daarvoor. Hij zei dat God hem had geholpen om minder te drinken en we prezen samen de Heer ervoor.

Jezus preekte niet alleen maar tegen de gootbewoners van die tijd, Hij ging naar ze toe, bouwde relatie met ze op en in sommige gevallen werd Hij zelfs een vriend van ze. Hij kwam op voor een overspelige vrouw, zat bij tollenaars te eten, werd niet boos toen een onreine/bloedende vrouw hem raakte, Hij ging op bezoek bij een leprakolonie en zijn beste vriendin was een vrouw die bevrijd was van 7 boze geesten.

‘Die is niet koosjer…’, is een uitspraak die we allemaal waarschijnlijk wel kennen. Wij bedoelen dan dat dit een persoon is waar wat mee aan de hand is. Maar deze uitspraak is terug te voeren op de Joodse wetten rondom wat ze wel of niet mogen eten. Die wet heet de ‘Kasjroet’ en alles wat niet klopt volgens die wet wordt ‘trefah’ genoemd: onrein.

Tegenwoordig is het zo dat producten die bereid zijn volgens de Joodse spijswetten en daarop gecontroleerd zijn door rabbijnen het Koosjer certificaat krijgen. Producenten met het Koosjer certificaat kunnen hun producten zelfs herkenbaar maken met het ORT-stempel: Onder Rabbinaal Toezicht.

Nou, wat Petrus voor zich zag had absoluut geen schijn van kans om de ORT-stempel te krijgen. Hij trok dus ook wit weg toen hij een stem hoorde die tegen hem zei: ‘Sta op, slacht en eet!’ Hij wilde het niet doen en toen werd het hem opnieuw gevraagd. En Petrus antwoordde dat hij nog nooit iets had gegeten wat trefah was en hij was het ook niet van plan. Toen zei de stem: ‘Wat God gereinigd heeft, mag jij niet voor onheilig houden.’ Dit gesprek ging nog even zo door en toen werd het laken weggehaald.

Wat was nou de betekenis van dit visioen? Vroeg God hem nou werkelijk om naar de plaatselijke snackbar te gaan en bij de balie te zeggen: ‘Doe mij maar een bucket met kraaienpoten’? Nee, dan zou God iets van Petrus vragen wat hij onmogelijk zou kunnen doen.

Maar de echte reden van dit visioen had net een paar mannen op pad gestuurd om hem te komen halen. En terwijl de mannen onderweg waren naar Joppe, stookte de Romeinse officier het haardvuur wat op en zette hij de koffie al klaar.

Geen Joodse man, zelfs een Romeinse overheerser, niet ORT, maar wat God gereinigd heeft…dat mocht Petrus niet voor onheilig houden.

Bekijk het filmpje en luister naar het lied. Wil je, terwijl je luistert, bedenken dat God zag dat Zijn schepping goed was? Dat de mens goed was? Dat de mens zelfs Zijn meesterwerk genoemd is?

Jij bent Gods meesterwerk, jouw familie, vrienden, gemeenteleden zijn Gods meesterwerk.

Ook die collega die je zo moeilijk vindt is Zijn meesterwerk, die pestkop in de klas, die zwerver op het bankje in jouw park, die vrouw die (ondanks onze wetten) nog steeds met die burka loopt en die Imam van de moskee die jij zo irritant vindt.

Zijn ze allemaal koosjer? Nee, dat niet…maar haal je neus niet voor ze op, kom dichtbij en breng Jezus liefde bij ze.

Ik denk dat je wel snapt wat je moet doen…

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email