Dag 72: De zoon van Jezus

Handelingen 13: 6-8

Er zijn best veel mensen op deze wereld die niet geloven in een absoluut goed of een absoluut kwaad. Ze zeggen meestal: in ieder goed zit ook altijd wel iets kwaads en in ieder kwaads zit ook altijd wel iets goeds.

De historie wijst inderdaad uit dat er vaak iets kwaads gebeurt met dat wat vanuit goede bedoelingen gestart wordt (denk bijv. aan Zyklon B, wat een pesticide is die bedoeld was om de oogst te beschermen, maar ingezet werd om Joodse mensen te vergassen) en andersom. Toch kies ik er, als christen, voor om te geloven in een absoluut Goed. God is goed, voor altijd en voor altijd is God goed!

Dit is een lied die we vaak zingen en heel vaak kunnen we dit met ons hart zingen, maar nog meer is het een keuze die we moeten maken. Wanneer ik kijk naar de wereld om me heen, wanneer ik kijk naar wat mensen allemaal meemaken, dan moet ik een keuze maken om te geloven dat God goed is. De wereld is namelijk ten onder aan het gaan doordat het absolute kwaad haar in zijn greep heeft en er zijn mensen die (bewust, dan wel onbewust) op het loonlijstje staan van het kwaad.

Het aparte is dat mensen vaak beter kunnen geloven in iets goeds, dan in iets kwaads. Ook binnen de kerk en soms zelfs bij collega’s ervaar ik die tendens, ik hoorde een collega een keer zeggen: ‘Ik geloof natuurlijk dat God bestaat, maar satan en zijn demonen? Dat is niet meer dan een sprookje!’

Weet je als wij aan de duivel denken, dan zien we vaak een half geit/half mens voor ogen, als een sater uit de Midzomernachtdroom van Shakespeare. Het is een gek verzonnen sprookje, een wezen uit een vreemde droom. Niets is echter minder waar, satan is geen droomfiguur maar één van de hoofdrolspelers in de nachtmerrie van de gebrokenheid van deze wereld. Het is levensgevaarlijk voor ons geestelijk leven om zijn bestaan te ontkennen. Oh, de duivel vindt het wel prima want het is net zoiets als het ontkennen van een ontsteking bij je kies. Op een gegeven moment zal het je zenuw bereiken, het aantasten en je zult een wortelkanaalbehandeling moeten ondergaan.

Satan wil graag dat we hem ontkennen, zodat hij zich ook binnen onze levens, onze gezinnen en de kerk in kan graven en de zenuw kan raken waardoor we helemaal verlamd raken. De enige redding daarvoor is een heilige wortelkanaalbehandeling, door dokter Jezus uitgevoerd.

Soms gebruikt de duivel zijn demonische handlangers om ons dwars te zitten, heel vaak gebruikt hij menselijke systemen en andere mensen om ons lastig te vallen.

In dit verhaal zien we dat Paulus (nu voor eerst zo genoemd) in de weg gelopen wordt door iemand die de naam gekregen heeft: ‘De zoon van Jezus…’ (Barjezus). Nou snappen wij wel dat Jezus als Persoon van de drie-eenheid geen kinderen heeft, maar dat Hij ze altijd terug wil brengen naar de hemelse Vader. Maar in die tijd snapten ze dat allemaal nog niet zo goed, dus het zou prima kunnen zijn dat iemand zich voordeed als de volgende in de geslachtslijn van Jezus. Dit kunnen we echter niet achterhalen. Hoe het ook zij, de bijbel noemt hem een magos (tovenaar) en een pseudoprophetes, oftewel een valse profeet.

Hoe herken je een valse profeet? Door zijn spreken, maar nog veel meer door zijn daden en leven. Natuurlijk zal een profeet pas een profeet blijken te zijn als zijn woorden door de praktijk bevestigd worden. Een valse profeet zal altijd zo spreken dat je van de ware God afgeleid wordt, hij zal altijd focussen op zichzelf en deelthema’s in plaats van op het hele reddingswerk van Christus. Hij predikt voor eigen gewin en zal daarom bijna nooit een confronterende boodschap brengen.

Daarnaast zul je uiteindelijk in zijn daden zien of hij juist of vals is. 2 Petrus 2:1:22 noemt een aantal dingen, waaronder het feit dat valse profeten vrijheid beloven, maar zelf nog in slavernij leven. Dit zal uiteindelijk altijd zichtbaar gaan worden.

Als mensen me vragen hoe je een valse profeet herkent, dan zeg ik altijd: ‘Ik kan je wel waarschuwen voor al die ‘bijbelleraren’ die belachelijke dingen roepen, maar dan kan ik wel bezig blijven. Het meest belangrijke is dat jij de Bijbel beter gaat leren kennen en het karakter van de Auteur van de Bijbel. Dan kun jezelf onderscheiden wat goed of vals is’.

Barjezus of Elymas was slecht tot op het bot en probeerde Sergius Paulus, de verstandige landvoogd tegen onze beide evangelisten op te zetten. Het zou hem echter niet goed vergaan, maar daar lezen we morgen verder over.

Luister naar het volgende lied (je kunt ook dit lied in het Nederlands beluisteren) en neem lekker de tijd om dichtbij het hart van de Vader te komen. Vraag Hem zichzelf nog meer aan je te openbaren. Vraag Hem daarnaast of Hij je dingen wil laten zien waar je misschien in gelooft of die je altijd gehoord hebt, maar die niet waar zijn.

Ik zou je willen uitdagen om, naast Handelingen, de Romeinenbrief eens goed door te spitten. Die brief kun je eigenlijk wel zien als fundamenteel voor alles waar we in geloven.

One Response

  1. Dag Pastor Jan, dankjewel voor de uitdaging de brief Romeinen goed! te lezen. Romeinen was al vaker voor mij naar voren gekomen en staat nog op de agenda👀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email