Dag 73: “Saulus, die ook bekend stond als Paulus…”

Handelingen 13:9a

‘What’s in a name?’, is een bekende uitdrukking die van origine uit Romeo&Julia van Shakespeare komt. Julia doet deze uitspraak omdat haar familie erop tegen is dat zij zich aan de familie van Romeo verbindt. Zij zegt dan ‘what’s in a name’ om aan te geven dat het niet uitmaakt hoe iemand heet, maar dat het erom gaat hoe hij van binnen is.

Mijn ouders hebben mijn naam aan me gegeven vanwege het feit dat mijn vader een tweelingbroer had die Jan heette en op jonge leeftijd overleden is aan de bekende ziekte die zovelen velt. Ze hebben verder waarschijnlijk niet echt nagedacht over mijn naam, maar eigenlijk is het een hele mooie naam. Jan is namelijk afgeleid van Johannes en Johannes betekent ‘Jahweh is genadig’ of ‘de door Jahweh begenadigde’. Ik heb dit echt in mijn leven mogen ervaren. Ik weet niet wat jouw naam betekent, maar het kan zijn dat je gelukkig bent met je naam omdat hij bij je past. Het kan echter ook zo zijn dat je zo ongelukkig met je naam bent, dat je hem wil veranderen.

Ook in de Bijbel komt het soms voor dat mensen hun naam veranderen, of dat God hun naam verandert. Dit heeft bijna altijd een reden en die reden is dat er een nieuw seizoen in hun leven ontstaan is en dat met dat nieuwe seizoen ook een nieuwe identiteit geboren wordt.

We zien dat Abram (verheven vader) verandert in Abraham (vader van velen) en Jakob (hielenlichter) wordt na een diepe worsteling met God een nieuw mens wanneer hij de naam Israël krijgt (hij die worstelde met God). Een mooie naamsverandering zien we ook bij Hosea (hij redt), de zoon van Nun, die we beter kennen onder de naam Jozua (de Heer redt).

In het nieuwe testament is de meest bekende naamsverandering die van Simon (luisteren) die verandert in Petrus (de rots), maar ook in dit tekstgedeelte zien we een verandering ontstaan. In het eerste gedeelte van Handelingen koos Lucas er voortdurend voor om de man, die door Jezus getackled werd op de weg naar Damascus, de naam Saulus te geven. Na dit vers wordt hij echter vol continue Paulus genoemd.

De meningen lopen uiteen, sommigen zeggen dat het alleen maar te maken heeft met het feit dat Paulus een nieuw werkterrein kreeg (namelijk het volledige Romeinse rijk) en hij toch ook bekend stond vanwege deze Latijnse naam. Er zit echter wel een groot verschil in de betekenis van de namen: Saulus betekent ‘verhevene’ en Paulus betekent ‘klein’. Wat de achterliggende gedachte ook geweest is, het is een feit dat deze andere naam veel beter bij het seizoen van zijn leven past.

De arrogante, moorddadige Farizeeër is omvergehaald en wat is er overgebleven? Een kleine man die zichzelf een doulos (slaaf) van Jezus noemt, iemand die zegt: ‘het maakt mij niet uit of ik nu blijf leven of dat ik sterf, zolang Christus maar verheerlijkt wordt…’

Klein was hij misschien geworden, te klein voor alles wat op zijn pad zou gaan komen. God maakte hem echter groot in kracht van de Heilige Geest en hij was onderweg naar het moment dat de Heer hem zou gaan verheffen en hem zijn eeuwige kroon op zou zetten.

Neem tijdens het beluisteren van het volgende lied (of dit Nederlandstalige lied) de tijd om God te danken voor het feit dat Hij je een nieuwe identiteit gegeven heeft.

Denk eens na over een naam die zou passen bij het nieuwe seizoen van je leven en schrijf daar eens een verhaal bij. Misschien kun je het delen bij de comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email