Dag 76: Pas op dat je niet verdwijnt!

Handelingen 13:16-41

Mijn brein functioneert zo, dat ik werkelijk in ieder verhaal wel een link met het evangelie kan leggen.  Daarom heb ik ook vaak films en boeken gebruikt als illustratie voor mijn preken. Een van de favoriete films uit mijn jeugd is de film ‘The Neverending Story’. Dit is een film die gebaseerd is op het Duitse boek genaamde ‘Der Unendliche Geschichte’ van Michael Ende.

Hoofdpersoon van het verhaal is Bastian. Bastian is een jongetje uit de gewone menselijke wereld, die het boek gaat lezen en terwijl hij het leest wordt hij Fantasia ingezogen. Fantasia is een dromenrijk waar allemaal sprookjesfiguren wonen, die bedreigd worden door het ‘Niets’. Het Niets is een soort van alles vernietigende storm die ervoor zorgt dat alles dat bestaat verdwijnt uit het rijk en uiteindelijk bedreigt het dus het bestaan van het rijk zelf.

De diepere laag achter het verhaal is dat het Niets symbool staat voor menselijke apathie, cynisme en gebrek aan geloof en fantasie. De redding voor Fantasia is het herstel van fantasie, geloof en hoop. Bastian krijgt de opdracht om het geloof te herstellen en als dat uiteindelijk lukt wordt hij de grote held.

Ik zie hier een grote link met het evangelie en ook met het verhaal dat we net gelezen hebben. Paulus zegt in vers 41 dat hij hoopt dat de mensen in de synagoge niet te gronde of verloren zullen gaan. Dit woord kennen we natuurlijk uit de bekende tekst in Joh. 3:16.

Wanneer je Johannes 3:16:21 leest, dan staat er dat God de wereld zo liefhad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft en dat als je in Hem gelooft niet verloren zult gaan, maar dat je voor altijd leven zult. Daarna staat er dat God Zijn Zoon niet naar deze wereld stuurde om haar te veroordelen, maar om haar te behouden.

Dit is natuurlijk heel mooi, maar daarna begint het echt serieus te worden. Er staat dan namelijk dat wie gelooft niet wordt veroordeeld, maar wie niet gelooft zich tot in de eeuwigheid niet kan onttrekken aan de staat waar je je al in bevindt; los van God.

De bijbel leert dat er na het leven twee plaatsen zijn waar je, na je dood, naartoe kunt gaan: de hemel (en daarna door naar de nieuwe aarde) of de hel. Er zijn hele diverse gedachten over de hemel en de hel en ook ik heb er veel onderzoek naar gedaan. Ik hoopte dat de uitkomst van mijn onderzoek zou zijn dat ik (net zoals bekende auteurs als Rob Bell) het bestaan van de hel zou kunnen ontkennen, omdat ik dit ZO niet bij het karakter van God vond passen.

Mijn conclusie was alleen dat ik Jezus’ woorden wel ontzettend moest verdraaien en dat ik de hoofdreden van Zijn komst, namelijk verlossing, teniet moest doen. Toen ik gefrustreerd aan God vroeg waarom Hij, met al Zijn liefde voor de Schepping, de hel geschapen had kreeg ik uiteindelijk het antwoord in mijn hart: ‘Jan, ik heb de hel niet geschapen. Dat hebben jullie zelf gedaan door je van mij af te keren. Ik heb de hel niet geschapen, ik heb in mijn genade de hemel opnieuw geopend.’ Mooi, hè?

Paulus was geroepen om het geloof terug te brengen en mensen te wijzen op die Persoon die de hemel opnieuw opende, namelijk Jezus Christus. Hij sprak in de synagoge en gaf een prachtige preek ondersteund door historische en profetische argumenten. Het was alsof hij ze meenam op een reis die eindigde bij het station, waarna ze twee sporen konden kiezen: een spoor die leidde naar de plaats buiten Gods aanwezigheid en een spoor die leidde naar de stad die vol is van Gods aanwezigheid.

De woorden die hij daarna koos zou ik, als voorganger, niet gemakkelijk over mijn lippen krijgen: ‘zie erop toe dat je niet bij de spottende mensen hoort die vernietigd zullen gaan worden.’ Met andere woorden: ‘Pas op dat je niet verdwijnt!’ Hij maakte zich vast niet populair, maar hieruit sprak wel zijn bewogenheid met verloren mensen.

Hoe gaat dat met jou? Ben jij nog bewogen met mensen die vergeten zijn wat het is om te geloven? Mensen die onderweg zijn om voor altijd buiten Gods aanwezigheid te leven? Wij kunnen niet oordelen voor wat betreft wie er wel of niet behouden is, maar we weten wel wat de enige ticket is voor de trein naar Gods stad. Dat ticket is geloof!

Deze wereld is onderweg naar haar vernietiging vanwege apathie, cynisme en gebrek aan geloof en hoop. Wij zijn de Bastians die God op deze wereld gezet heeft om dat te herstellen.

Laten we het ‘Niets’ van deze wereld vervangen door het ‘Alles’ van wat de hemel te bieden heeft!

Luister naar het volgende lied.

Het zou kunnen dat dit stuk je vandaag een beetje onrustig maakt. Ik snap heel goed dat je eigenlijk liever niet zou willen nadenken over dit thema, dat doe ik eigenlijk ook liever niet.

Sterker nog, de meeste van mijn collega’s en ikzelf preken er ook liever niet over. Het is echter wel een Bijbelse realiteit en dat betekent dat we er iets mee moeten.

Wat moeten we ermee? God danken dat Hij in Zijn genade de hemelpoort geopend heeft en bidden dat iedereen die wij kennen ook het geloof zal ontvangen dat zal zorgen voor behoudenis!

Neem eens de tijd om studie te doen naar alles wat de Bijbel zegt over de eeuwigheid en over de nieuwe aarde. Je zult je echt verwonderen!

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email