Dag 82: Schaduwspelletjes

‘Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.’

1 Joh.1:6

Het laatste medicijn tegen JCS is dat je eerlijk tegen God en anderen bent.

Stel je nou voor dat je zou overlijden en dat je voor de rechterstoel van God zou komen te staan. Achter de rechterstoel staat een groot scherm en wanneer God zich omdraait begint er een film te spelen. Het is een film die tot in het diepste detail al jouw woorden, daden en gedachten af zou spelen na je wedergeboorte. Hoe zou jij je voelen terwijl de film draait? Ik zou heel blij worden van de beelden van liefde voor Ruth en de kinderen, van de mensen die ik tot Jezus heb mogen leiden en van de uren die ik met God doorgebracht heb.

Dan komen de andere beelden. De beelden van de momenten dat ik halve waarheden vertelde, dat ik mijn geduld verloor tegen Ruth en de kids, dat ik liep te mopperen tijdens de file of op broers en zussen in de Heer. Misschien zou ik wel beelden zien van diepere zonden dan deze, bewust of onbewust.

Ik weet niet hoe het met jullie staat, maar ik zou bij de aftiteling wel uitzinnig van vreugde zijn als Jezus komt om te vertellen dat Hij Zijn bloedrode stempel in mijn hemelse paspoort gezet heeft.

Ik gebruikte dit beeld ooit tijdens een preek en vroeg daarna wat er zou gebeuren als dezelfde film in de kerk getoond zou worden. ‘Lieve broers en zussen, ik kan me heel erg groothouden maar ik denk dat veel van jullie absoluut de neiging zouden hebben om op zoek te gaan naar een nieuwe predikant…’

De meeste van ons zouden zich absoluut verzetten tegen het vertonen van zo’n film over hun leven en dat begrijp ik heel goed. Maar zou het niet veel meer ontspannen zijn wanneer iedereen gewoon eerlijk zou zijn over zijn/haar eigen leven? Okay, het zou een schok veroorzaken en veel mensen zouden van hun voetstuk vallen. We zouden heel menselijk blijken te zijn, maar is dat niet juist wat we nodig hebben?

Zouden we niet veel meer hebben aan de erkenning dat we mensen zijn en dat we God dus nodig hebben om ons verder te brengen, dan ons beter voor te doen en te liegen over dat wat we wel of niet zijn. ‘Er is meer kerk in de wereld dan we zouden denken en meer wereld in de kerk dan we zouden willen’, is een uitspraak waar ik een paar jaar geleden op kwam. Het is misschien moeilijk om eerlijk te zijn, maar als je het niet bent neemt de macht van de wereld in de kerk steeds meer toe. Terwijl je het uit kunt roeien als het geopenbaard wordt.

Wanneer iedereen eerlijk is tegenover anderen en tegenover God, zul je veel minder reden hebben om jaloers te zijn. Je zult merken dat de ander ook strijdt met hele herkenbare en menselijke dingen.

Noach redde de wereld met de ark, maar hij werd zo dronken dat hij niet eens doorhad dat hij naakt op de grond lag.
Abraham was DE aardsvader, maar hij gaf zijn eigen vrouw niet één maar twee keer weg.
Elia is de profeet die het vuur naar beneden haalde op de Karmel, maar Izebel maakte hem aan het schrikken en hij werd zo angstig dat hij aan God vroeg om hem te doden.
Paulus was de apostel die de kerk de wijde wereld in bracht, maar hij had een zeer scherpe tong en brandde zijn teams redelijk snel op.

Grote mannen en vrouwen Gods, die heel menselijk blijken te zijn. Ook jij kunt zo krachtig worden, maar ook jij zult moeten erkennen dat je heel erg menselijk bent. Dat zal ervoor zorgen dat je niet meer jaloers zult zijn op hun bediening of hun gaven, maar het zal ervoor zorgen dat je dankbaar bent dat God hen gebruikt ondanks hun tekortkomingen. Wanneer we eerlijk zijn, dan zullen we misschien van ons voetstuk vallen. Maar weet je wat? Mensen zijn helemaal niet bedoelt om op een voetstuk te staan! Die eer en glorie behoort God toe en Hij ziet je en Hij hoort je.

Psalm 33:13-15 zegt:
Vanuit de hemel kijkt de Heer omlaag, hij ziet alle mensen op aarde.
Vanuit de hemel waar hij woont, kijkt hij naar de mensen op aarde.
De Heer heeft de mensen gemaakt. Hij weet precies wat ze doen.

Of psalm 139:1a-2 en 4 zegt:
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.

Hij wil niet dat jij je verbergt, Hij wil je vergeven, reinigen door Zijn bloed en heiligen met vuur.

Maar dat kan alleen maar als je eerlijk bent!

Neem het beeld van de levensfilm eens in gedachten en vraag Heilige Geest of Hij je je wat fragmenten wil laten zien. Misschien zijn het fragmenten met mooie scenes, maar vraag ook eens of Hij een eerlijk beeld van je wil schetsen.

Dank Hem ook voor de confrontatie met deze beelden, want het is goed dat dingen aan het licht gaan komen. Als ze niet in het licht komen, kunnen ze namelijk niet verwijderd worden. En dat is juist de bedoeling.

Vraag Hem om reiniging en of Hij je wil helpen om het in de toekomst te voorkomen.

Beluister hierna het volgende lied (of dit Nederlandstalige lied).

Wanneer je dingen ziet die anderen betreft, momenten dat je niet eerlijk tegenover anderen geweest bent, schrijf ze op en neem de tijd om met de persoon in gesprek te gaan over dat wat je gezien hebt over jezelf!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email