Dag 86: Wonderen zijn het bewijs dat de woorden waar zijn

Handelingen 14:1-3

Er bestaat een leer die dispensationalisme genoemd wordt. Dit is een meer ingewikkelde naam voor de bedelingenleer.

De bedelingenleer gaat ervan uit dat de geschiedenis van God en de mens (oftewel Gods heilsplan) in te delen is in zeven grote tijdsvakken:

  • Bedeling van de onschuld; periode in het hof van Eden.
  • Bedeling van het geweten; vanaf Eden tot aan de zondvloed.
  • Bedeling van de menselijke regering; van de zondvloed tot de toren van Babel.
  • Bedeling van de belofte; Abraham en zijn nageslacht.
  • Bedeling van wet; vanaf de wet op de Sinaï tot aan het kruis van Golgotha.
  • Bedeling van de genade; van het kruis tot aan de opname van de gemeente.
  • Bedeling van het Koninkrijk; het duizendjarig vrederijk tot het laatste oordeel.

Het klinkt misschien heel vreemd, maar heel veel mensen en verschillende kerkgenootschappen zijn aanhangers van deze leer. Zelfs een groot leraar als Willem Ouweneel is hier tijdens een deel van zijn bediening aanhanger van geweest, totdat hij de mooie openbaringen kreeg waar vanuit hij nu spreekt.

Wanneer ik aan het ontstaan van deze leer denk, zie ik een aantal theologen bij elkaar zitten en plotseling zegt ééntje tegen de anderen:
‘Jongens, ik verveel me eigenlijk een beetje…zullen we met elkaar iets nieuws gaan verzinnen? Laten we kijken naar Gods heilsplan en het dan indelen in 7 vakjes, da’s leuk joh!’
Ik zie de anderen dan terugkijken en zeggen:
‘Ja maar, dat kan toch niet zomaar? Dat moet toch wel overeenstemmen met de Bijbel en het moet toch wel waar zijn?’
Waarop de eerste antwoord geeft:
‘Nee joh, het hoeft niet waar te zijn. Het is maar een verzinsel en niemand gaat daarin trappen!’

Nou, daar had hij dus geen gelijk in. Er zijn elementen van de bedelingenleer die Bijbels te funderen zijn, maar heel veel is gewoon onzin en soms zelfs gevaarlijk.

Onzinnig is bijvoorbeeld de visie op Israël en het idee dat God twee volken heeft; de gemeente van Jezus Christus is het hemelse volk van God en Israël is het aardse volk van God. Ik lees toch echt dat Israël Gods verbondsvolk is, maar dat in Jezus het verbond vergroot is en iedereen via Hem tot de Vader komen moet. Één familie, één Vader.

Een groot gevaar voor de verkondiging van het Koninkrijk is dat leraren vanuit deze leer stellen dat de gaven van de Heilige Geest zoals profetie, spreken in tongen, genezing en bevrijding niet meer aanwezig zijn binnen onze bedeling.

Als ik eerlijk kijk naar veel kerken en prediking in Nederland, zou ik er bijna in gaan geloven. Het is echter niet zo en God doet in deze tijd juist meer wonderen en tekenen dan ik ooit gezien heb. Gelukkig maar, want ook al moeten we ons geloof er niet op bouwen; wonderen zijn het bewijs dat de woorden waar zijn!

Een prediker die alleen maar spreekt, zonder dat Gods kracht zichtbaar, hoorbaar, merkbaar, voelbaar, tastbaar aanwezig is, is als een componist zonder ondersteuning van een orkest. De noten zijn te lezen en ze zullen vast wel kloppen maar de schoonheid en waarheid van het stuk wordt pas bewezen wanneer de instrumenten beginnen te spelen.

Jarenlang heb ik gefunctioneerd binnen een vaste liturgie, waar weinig tot geen ruimte was voor verrassingen en uitingen van de Heilige Geest. Er zit een grote waarde in traditie en orde, dus ik heb het ook wel leren waarderen. Het krachtige voertuig die ontstaat, wanneer er honderden mensen samenkomen en God ontmoeten tijdens een eredienst, heeft ook vangrails nodig om niet uit de bocht te vliegen. Maar onderweg wil ik de Geest de ruimte geven om achter het stuur te gaan zitten en Hem Zijn werk laten doen. Hij bewijst namelijk dat de verkondiging waar is.

Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe: ‘Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht.’ (2 Kor.12:12) Wat bewijst dat de prediking echt is en wat laat zien dat een prediker een echte Godsman is?

Wanneer mensen berouw krijgen, wanneer ze tot bekering en wedergeboorte komen, wanneer ze gevuld worden met de Geest, een Koninklijke identiteit ontvangen en een heilig leven gaan leven, wanneer zieken genezen en mensen bevrijd worden!

Als je dit ervaart tijdens jouw bediening of tijdens de bediening van jouw gemeente en/of voorganger, prijs de Heer daarvoor. Ervaar je dit niet, bid dan dat de Heer achter het stuur gaat zitten in jouw gemeente en bid voor de voorganger dat hij of zij een krachtige ervaring met Gods Geest gaat krijgen.

Verwelkom Heilige Geest vandaag om je hart en je denken te vullen. Neem de tijd om samen te genieten van intimiteit. Laat Hem tot je spreken, de gedachten die de Vader over je heeft, de Liefde die iedere angst uitdrijft. Laat alle nare gedachten overgenomen worden door de hemelse beloften die Hij in je hart laat opwellen en profeteer de woorden die je Hem hoort spreken.

Wanneer je in tongen spreekt, neem de tijd om die hemelse klanken te laten klinken en neem anders de tijd om een vrij lied voor God te zingen.

Geef Heilige Geest deze dag het stuur in handen en laat je verrassen door waar Hij je naartoe brengt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email