Gemeente Bijbelschool (GBS)

Niet iedereen is in staat om het volledige programma van Rotsvast te volgen, omdat voor sommige mensen een heel weekend een te grote belasting legt op hun eigen situatie. Maar veel gemeentes en kerken hebben wel interesse om het discipelschaps lesprogramma van Rotsvast te volgen, als gemeente, of als interkerkelijk initiatief. Daarom is de Gemeente Bijbel School (GBS) gestart.

Bekijk ook onze flyer.

Het programma houdt in dat we het onderwijs dat we op Rotsvast aanbieden ook beschikbaar maken voor gemeentes en de regio’s rondom de locaties van die gemeentes. Niet alleen de individuele deelnemers groeien hierdoor in hun geloof, maar ook als gemeente krijgt het geloofsleven en het discipelschapsleven een boost.

Het programma bestaat gedurende één seizoen uit 20 lesavonden. Meerdere docenten van Rotsvast en gastdocenten komen les geven over relevante thema’s rondom discipelschap.

Mensen die hebben deelgenomen aan een GBS waren zeer positief en meerderen kunnen getuigen dat het hun leven echt veranderd heeft.

Afgelopen seizoen is er lesgegeven door o.a. Jan de Haan, Mirjam Suijdendorp, Jarno van Dijk, Ramona van den Hoed, Tomas Sagström en Jiddo Marres.

De kosten van het programma zijn voor de hostende gemeente vastgesteld op €150 per lesavond. Dit bedrag wordt mede gerealiseerd doordat er een bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd. Per locatie kan deze bijdrage verschillen. 

Doet jullie kerk ook mee met dit supermooie jaar? Het gaat je geloof echt een nieuwe dimensie geven.  

Wil je meer info over de GBS, of wil je je als kerk of gemeente aanmelden om een GBS te organiseren? Stuur een mail naar info@rotsvastbijbelschool.nl.