Voor de (financiële) verslaglegging van het afgelopen jaar ten behoeve van de ANBI-verslaglegging, klik hier.

Geven

Rotsvast is een eigen stichting. Dat betekent dat alle kosten die gemaakt worden, opgebracht worden vanuit de giften die Stichting Rotsvast jaarlijks ontvangt.

Ook jij kunt helpen met het werk van stichting Rotsvast door een eenmalige, of liever nog een maandelijkse, gift over te maken naar Stichting Rotsvast.

Wat doen we met jouw gift?

Jouw gift aan Stichting Rotsvast maakt het mogelijk om:
  • Twee-wekelijks Rotsvast Bijbelschool te organiseren, waardoor (jonge) mensen gediscipeld kunnen worden.
  • Een landelijk coördinator aan te stellen voor het werk van Rotsvast in Oeganda
  • Reizen te organiseren naar Oeganda, zodat daar lokaal de juiste mensen getraind kunnen worden voor Firm Foundation Bible school.
  • Op termijn meer stafmedewerkers van Rotsvast Bijbelschool financieel te ondersteunen.
  • Diakonaal werk te doen.
  • Het werk van Roots Ede en Real Life Church in Amsterdam te ondersteunen.

Wil je een gift geven? Dat kan door eenmalig of maandelijks een bedrag over te maken naar  rekeningnummer NL76 SNSB 0776 5146 36 t.n.v. Stichting Rotsvast, ovv Gift.

Stichting Rotsvast is een ANBI-erkende instelling. Jouw gift is daarom belastingaftrekbaar.

Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks een bijdrage doen. Vul daarvoor de velden hieronder in. Je kunt kiezen uit een eenmalige, of maandelijkse bijdrage.