Vanuit een diepe bewogenheid voor het geloofsleven van jonge christenen en het bereiken van buitenkerkelijken, hebben Jan en Ruth de Haan in 2016 besloten om hun droom te gaan volgen door het creëren van een plaats waar mensen getraind zullen gaan worden in het navolgen van Jezus.

Dit heeft er in de loop jaren voor gezorgd dat er Bijbelschool is ontstaan waarin inmiddels al meer dan 60 mensen getraind zijn in discipelschap. 

Sinds 12 december 2018 is Rotsvast een eigen stichting en worden we geleid door een bestuur.

Het bestuur bestaat uit:

  • Mirjam Suijdendorp, voorzitter.
  • Frank Rink, penningmeester.
  • Tim Karreman, secretaris.

 

Klik hier voor ons beleidsplan.

En klik hier voor de (financiële) verslaglegging van het afgelopen jaar.