Real Life Church is van start!

Vanaf januari 2021 is in de Bijlmer een nieuw initiatief van start: Real Life Church. Een plek in de Bijlmer, vóór de Bijlmer, een plek waar iedereen zich thuis mag voelen.

Real Life is een geestvervulde geloofsfamilie waar je thuis mag komen en waar we elkaar willen leren om Jezus te volgen in de praktijk.

Op deze manier willen we een koninklijke revolutie veroorzaken op de plaats waar we zijn.

Drie woorden zijn belangrijk:

  • Inspiratie: we willen mensen inspireren zodat ze leren te denken, spreken, handelen en leven vanuit hun koninklijke bestemming in Christus.

Onderwijs in de principes van het Koninkrijk.

  • Activatie: we willen elkaar uitdagen om de grote opdracht die Jezus gegeven heeft in de praktijk te brengen.

Training in hoe je die principes inzet.

  • Transformatie: als familie willen we ons inzetten om vrede, vreugde en gerechtigheid in de Bijlmer te brengen.

We houden acties om de wijk te transformeren voor het Koninkrijk.

Bij Real Life kies je niet voor lidmaatschap van een kerk, maar om onderdeel te worden van een geweldig avontuur!

Iedere zaterdag beginnen we met een gezamenlijke maaltijd om 17.00uur, met aansluitend een dienst.
Daarnaast zijn we regelmatig op straat te vinden om te evangeliseren.

Je bent van harte welkom om bij (één van) deze activiteiten aan te schuiven. Bekijk hier de agenda.

Real Life Church staat in nauwe verbinding met Rotsvast Bijbelschool en is, als gemeenschap, een dochter van Shelter Haarlem.