RochaSólida

Rocha Sólida

Movimento de discípulos

Sinds 2024 zijn Hannah en Elmer Verweij, zendelingen vanuit CAMA-Zending in Portugal, gestart met Rocha Sólida (Rotsvast) in de omgeving van Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Dit doen ze vanuit het verlangen om jonge Portugezen te zien groeien in hun identiteit in Christus en zodoende hun plek te kennen in Gods Koninkrijk. Daarnaast is de nood hoog in een land met maar 3% praktiserende christenen, een enorme religieuze erfenis van de katholieke kerk en veel bijgeloof. Portugal is een land dat kampt met een nationaal minderwaardigheidscomplex, het accepteren van hun lot en een trots op vroeger met weinig visie voor de toekomst. 

 
Hier moet verandering in komen en dat begint met de nieuwe generatie jongeren! Doordat ze leren wie ze zijn en praktisch Jezus volgen, gaan ze een leven leiden zoals God dat bedoeld heeft en maken ze impact in hun leven. Ze bewegen zich onder hun leeftijdsgenoten, worden nieuwe leiders en zullen uitreiken naar de mensen om hen heen. Wij geloven dat zij verandering, vernieuwing en geloof gaan brengen in dit land! 
 
Tweewekelijks komen we samen met een aantal jongeren op de hele zaterdag om community met elkaar te zijn. Dat houdt in aanbidding, samen eten, gezelligheid, training en Outreach. Door de combinatie van goed en relevant Bijbelonderwijs en de praktische Outreach leren de jongeren wie zij zijn en wat ze mogen en kunnen doen in Gods Koninkrijk
 
We dienen kleine kerken in de omgeving van Lissabon door gebruik te maken van hun locatie, hun jongeren uit te nodigen en de vrucht die de dagen (Events) opleveren te delen met de kerk. Op deze manier worden ook de kleine kerken in Portugal (vaak niet meer dan 25 mensen) weer bemoedigd om hun vizier op buiten te hebben. Tegelijkertijd zien ze hun jongeren groeien in intimiteit met Jezus, identiteit in Jezus en autoriteit in Jezus. 
 
In de zomer van 2024 (15 t/m 18 juli) hebben we ons eerste Rocha Sólida kamp, waarbij er een groep van 20 Nederlands jongeren drie dagen getraind wordt om uit te reiken naar de Portugese bevolking. Rotsvast Nederland ondersteunt en faciliteert hierbij. De Portugese jongeren van Rocha Sólida zullen hier ook bij betrokken zijn, waardoor er een zeer waardevolle en interculturele ontmoeting zal zijn. 
 

Sponsoring

Wilt u een jongere sponsoren zodat deze meekan op het driedaagse zomerkamp? Voor slechts €25 sponsort u al een jongere.

Wilt u liever een eigen bedrag doneren? Dan kan dat natuurlijk ook!

Hartelijk dank voor uw hulp om dit kamp mogelijk te maken!

Item
Price
Qty
Subtotal
Rocha Sólida donatie
Qty 1
25,00 Subtotal: 25,00
1    
25,00
Rocha Sólida donatie (eigen bedrag)
Qty 1
Subtotal: 0,00
1    
0,00
Subtotal
0,00
Fee
0,00
Discount
0,00
Total
0,00
Select Payment Method
By continuing with your payment, you are agreeing to our privacy policy and terms of service.