In januari 2023 gaat er opnieuw een groep vanuit Rotsvast onder leiding van Jan de Haan naar Oeganda. Zij gaan daar een jeugdconferentie organiseren in Pallisa, de stad waar we al eerder geweest zijn met conferenties. 

Door Covid is de situatie in Oeganda echter veranderd. De financiële situatie is verslechterd en in grote delen van het land is hongersnood.

Om onze vrienden in Oeganda te helpen bij het organiseren van deze jeugdconferentie, vragen wij uw steun. 

Met uw hulp kunnen we ondersteunen bij het betalen van voedsel en onderdak voor de deelnemers van de conferentie.

We hopen op zo’n 3000 deelnemers en honderden dopelingen.

Helpt u mee? 

Play Video