In januari 2024 gaat er opnieuw een groep vanuit Rotsvast onder leiding van Jan de Haan naar Pallisa in Oeganda.  

Deze reis gaan we maken met 12 deelnemers. een aantal van hen is al eerder in Oeganda geweest, maar voor een deel van deelnemers zal het een totaal nieuwe ervaring worden in een onbekend land.

Tijdens ons bezoek in Oeganda zullen we weer onze jaarlijkse jeugdconferentie organiseren. Elk jaar komen er meer deelnemers, en dit jaar worden er zelf 5000 jongeren verwacht! Dit vraagt veel van de plaatselijke organiserende kerk, er komen veel kosten bij kijken om zoveel mensen van voedsel en onderdak te voorzien.

Om onze vrienden in Oeganda te helpen bij het organiseren van deze jeugdconferentie, vragen wij uw steun. Met jullie hulp kunnen we ondersteunen bij het betalen van voedsel en onderdak voor de deelnemers van de conferentie.

We hopen op zo’n 5000 deelnemers en honderden dopelingen.

Helpt u mee?