“That is why we can be sure that every detail in our lives of love for God is worked into something good.”

Romans 8:28

Ken je dat verhaal dat Jezus vertelde over de talenten? Het gaat er om dat je datgene wat jou is toevertrouwd inzet om goede dingen mee te doen! Niet verstoppen dus, of laten liggen, laag stof erop laten komen… neee! Gebruiken, ontwikkelen, stof eraf, vrucht laten dragen 😁

Dat is waar ik naar verlang en ook heel graag doe. Daarom geef ik met liefde en veel enthousiasme mijn tijd en kennis voor (jonge) leiders in Nederland én Oeganda, en wie weet waar nog meer 😊. Om Gods koninkrijk te bouwen en mensen toe te rusten voor de taken die zij op zich nemen.

In januari 2024 zullen we opnieuw naar dit prachtige land gaan, waar nog steeds heel weinig voorzieningen zijn, mensen moeite hebben na de enorme droogte en mislukte oogsten, en waar goed onderwijs zeldzaam is. We willen daar heel graag ons steentje bijdragen zodat de mensen daar kunnen groeien en ontwikkelen,

Inmiddels is Rotsvast bijbelschool met groepen op 14 locaties in Oeganda, wat een enorme zegen! Zij zijn zelf vol passie om jonge mensen te discipelen zodat er een krachtige generatie komt. Met regelmaat zullen we daarom hen ondersteunen en versterken.

Ik zet mij in met mijn tijd en talenten om daaraan bij te dragen. Als jij dit ook mooi vindt, zou ik je dan mogen vragen om een financiële bijdrage voor deze reis? Voor mijn reis van 2 weken is € 2.000,- nodig, dit is inclusief tickets, vervoer in Uganda, onderdak en maaltijden.  

Voor jouw bijdrage kun je gebruiken maken van onderstaande link. Stichting Rotsvast is een ANBI-erkende instelling, dus je gift is belastingaftrekbaar. 

Alvast heel hartelijk bedankt voor jouw gebed en bijdrage in welke vorm dan ook!

Lieve groet en zegen,

Mirjam Suijdendorp

Totaal nodig: €2000
Totaal gesponsord tot nu toe: € 1.300,00