Als Rotsvast houden wij ons met verschillende dingen bezig.

  • Allereerst natuurlijk Rotsvast Bijbelschool. Bij Rotsvast Bijbelschool willen wij een plaats creëren waar jonge mensen geraakt zullen worden door de boodschap van Gods liefde. We willen (jonge) mensen trainen om in elk aspect van hun leven een discipel van Jezus te zijn.

Lees hier meer over Rotsvast Bijbelschool.

Maar we doen méér!

  • We zijn niet alleen binnen Nederland actief als Rotsvast, maar sinds 2018 is Rotsvast ook actief in Oeganda. Rotsvast (in Oeganda heten we ‘Firm Foundation’) is gestart in Pallisa, een klein dorp zo’n 200 kilometer ten noord-oosten van de hoofdstad Kampala. Lees hier meer over Firm Foundation.
  • Vanuit Rotsvast is er een jongerencommunity gestart in Ede. Een initiatief voor jongeren door jongeren, met het verlangen om een community te zijn waar jongeren/studenten geraakt worden door de liefde van Jezus en uitgedaagd worden om het leven als discipel in praktijk te brengen. Lees hier meer over Roots.