Als Rotsvast houden wij ons met verschillende dingen bezig.

  • Allereerst natuurlijk Rotsvast Bijbelschool. Bij Rotsvast Bijbelschool willen wij een plaats creëren waar jonge mensen geraakt zullen worden door de boodschap van Gods liefde. We willen (jonge) mensen trainen om in elk aspect van hun leven een discipel van Jezus te zijn.

Lees hier meer over Rotsvast Bijbelschool.

Maar we doen méér!

  • Niet iedereen is in staat om het volledige programma van Rotsvast te volgen, omdat voor sommige mensen een heel weekend een te grote belasting legt op hun eigen situatie. Maar veel gemeentes en kerken hebben wel interesse om het discipelschaps lesprogramma van Rotsvast te volgen, als gemeente, of als interkerkelijk initiatief. Daarom is de Gemeente Bijbel School (GBS) gestart.

Lees hier meer over de GBS.

 

  • Omdat we het belangrijk vinden om biddend in onze omgeving aanwezig te zijn, zijn we gestart met Outcry Avonden. Deze vinden plaats in Zaandam, en hierbij bidden we voor de omgeving. Lees hier meer over de Outcry avonden.

 

  • We zijn niet alleen binnen Nederland actief als Rotsvast, maar sinds 2018 is Rotsvast ook actief in Oeganda. Rotsvast (in Oeganda heten we ‘Firm Foundation’) is gestart in Pallisa, een klein dorp zo’n 200 kilometer ten noord-oosten van de hoofdstad Kampala.

    Lees hier meer over Firm Foundation.